Zoek

Duurzaamheid

Ecologisch drukken is

drukken op een manier waarbij de hele productieketen, inclusief het eindproduct zo georganiseerd is dat de negatieve impact op het milieu ervan wordt geminimaliseerd of geëlimineerd, door hedendaagse technologieën en handelingen.

Dat brengt keuzes met zich mee op vlak van:

Het resultaat wordt meestal uitgedrukt in CO2-vermindering t.o.v. een referentiepunt, met als ultieme doel om CO2-neutraal of CO2-negatief te zijn.

Dit ecologisch productieproces kadert in onze corporate duurzaamheidsvisie.
In elke schakel van ons productieproces maken wij bewuste keuzes, van de grondstoffen die we gebuiken tot het transport van afgewerkte producten.

Algemeen proces

Grondstoffen

Papier

De belangrijkste grondstof voor ons bedrijf is vanzelfsprekend papier. Bij de aankoop ervan maken we verantwoorde keuzes. Zo gebruiken onze uitgeverijen alleen maar papier met FSC®-label, wat garandeert dat de houtvezels enkel uit duurzaam beheerde bossen worden betrokken. We werken samen met papierleveranciers die zelf ook hun hele productieproces proberen te optimaliseren op het vlak van duurzaamheid. Het gebruik van gerecycleerd papier, wat door sommigen wordt aangezien als milieubewuster handelen, dekt de lading niet. Het proces om gebruikt papier in te zamelen, te ontinkten en opnieuw te produceren als gerecycleerd papier heeft een CO2-voetafdruk die soms hoger is dan de CO2-voetafdruk bij gebruik van nieuwe vezels.

Het is belangrijk dat er gedacht wordt in reikwijdte (scope), zie de afbeelding hieronder. Een mooi voorbeeld daarvan is het Zweedse Lessebo. Deze fabrikant slaagt erin om bijna CO2-neutraal te produceren, doordat hij zijn productie ent op scope 3. Die voortrekkersrol in milieubewust produceren komt tot uiting in de effectieve CO2-cijfers van Lessebo Design Smooth, die zevenmaal lager liggen dan gelijkaardige kwaliteiten bij andere leveranciers. Lessebo is een nagenoeg volledig geïntegreerd bedrijf. De ontgonnen bomen komen uit nabijgelegen bossen, de energie nodig voor de papierproductie wordt opgewekt door biomassa, het teveel aan energie wordt verkocht voor andere doeleinden, het gebruikte water vloeit properder terug in de natuur dan het binnenkomt vóór productie. Een groene economie realiseren is veel meer dan een ideologie van mooie woorden, het is een levenshouding, een consequent businessmodel én de sleutel tot succes voor de toekomst.

Bij het beoordelen van de CO2-voetafdruk bij aankoop van grondstoffen is het belangrijk dat er gedacht wordt in reikwijdte.

Inkt en platen

Verantwoord ondernemen staat centraal bij het aangaan van partnerships met leveranciers. Zo zijn de inkten die we aankopen op basis van 100% hernieuwbare grondstoffen en vrij van minerale oliën. Ook hier kiezen we bewust voor producenten die zo weinig mogelijk chemische stoffen en fossiele brandstoffen gebruiken, hun afvalstromen beperken en kiezen voor groene energie. Onze inkten zijn bovendien goed te scheiden van hun drager, een determinerende factor bij het recycleren van papier en nog altijd de voornaamste reden waarom die Keure voorlopig niet op de kar springt van de led-uv-technologie, maar blijft vasthouden aan de conventionele offsettechnologie.

Naast papier en inkt hebben we ook drukplaten nodig. De offsetplaten die wij gebruiken, zijn processloze platen, waarbij de niet-drukkende laag oplost tijdens de bevochtiging op de pers. De platen worden volledig gerecycleerd door erkende verwerkingsbedrijven. Onze plaatbelichter verbruikt tot 80% minder chemische producten en tot 50% minder gom dan het vorige model. Bovendien is het niet meer nodig om platen te spoelen, waardoor we tot 90% minder water verbruiken.

Tot slot koopt die Keure ook veel verpakkingsmateriaal aan. Onze producten verpakken we in dozen van chloorvrij golfkarton of in postcontainers. Als de klant verpakking per exemplaar wenst, wordt dat standaard in gerecycleerde krimpfolie verpakt. Voor periodieke uitgaves bieden we recycleerbare folie aan en bestaat de mogelijkheid niet langer de uitgaves te laten verpakken in afbreekbare biofolie. Hoewel dit alternatief voor  plastic vaak milieuvriendelijker is, is de recyclage ervan – bij de eindgebruiker – nog altijd niet optimaal. De verpakking komt namelijk niet altijd in de juiste afval- en dus recyclagestroom terecht. Naast de sensibiliserende rol die we daarbij opnemen, doen we actief onderzoek naar alternatieven voor individuele verpakking waarbij de drager niet langer recycleerbaar plastic is, maar papier.

Productieproces

Op bedrijfsniveau voeren we een milieu-investeringsbeleid in al zijn aspecten, van prepress over druk tot afwerking. Dat biedt niet alleen ecologische, maar ook economische voordelen. Die Keure investeert in hoogtechnologische materialen en machines, waardoor we niet alleen topkwaliteit bieden, maar ook efficiënter en duurzamer te werk gaan.

Enkele voorbeelden:

 • Inktsavingsoftware
 • We focussen op minimaal papierverlies. Elke uitgave wordt zo strak mogelijk op maat van het papier gemaakt
 • We drukken al geruime tijd zonder isopropylalcohol (IPA)
 • Onze automatische wasinstallaties dringen het gebruik van wasmiddelen terug
 • Wasmiddelen met een hoog vlampunt > 62°
 • Dankzij onze balenpers reduceren we het aantal recyclagetransporten met 35%
 • Colour management gekoppeld aan automatische inktgeving voor de drukpersen geeft een beperking van het aantal inschietvellen en een zuiniger verbruik van inkt en producten

Energie

Het gaat echter verder dan enkel de productie. We hebben energie nodig voor twee verschillende doeleinden: enerzijds voor de voorzieningen van het hele bedrijfsgebouw en anderzijds voor de bediening van alle machines. Daarbij zetten we maximaal in op energie uit duurzame bronnen en hebben we als doel tegen 2025 klimaatneutraal te zijn voor alle energetische behoeften op de bedrijfssite (incl. verbruik bedrijfswagens). Wat betreft elektriciteit is vandaag 100% van ons verbruik afkomstig uit duurzame energiebronnen, waarvan ongeveer 30% geproduceerd wordt met zonnepanelen op ons eigen dak. De overige groene energie (zon, wind, water en biomassa) kopen we in bij externe producenten. Op korte termijn willen we dat aandeel van on-site gegenereerde groene energie verhogen tot 50% door ook een windmolen te plaatsen. Daarvoor loopt een vergunningsaanvraag.

Daarmee houdt het niet op:

 • Voor de verwarming van de gebouwen recupereren we restwarmte van de restverbrandingsoven van Brugge (IVBO) (80%).
 • Ons sanitair werkt op regenwater.
 • Die Keure gebruikt zelfdovende verlichting in de kantoorgebouwen.
 • We nemen diverse energie-besparende maatregelen en investeerden in duurzame oplossingen: extra isolatie bij verbouwingen, lucht/lucht-warmtepomp voor verwarming en koeling, energiezuinige apparatuur, volledige productie uitgerust met ledverlichting, automatische zonnewering en dus minder airco, en frequentiegedreven compressoren.

die Keure zet maximaal in

op energie uit duurzame bronnen.

geen
isopropylalcohol
zelfdovende
ledverlichting
hergebruik van water,
gebruik van regenwater,
gebruik van restwarmte
96 %
groene energie
30 %
gegenereerd on-site
(zonnepanelen)
geen
isopropylalcohol
zelfdovende
ledverlichting
hergebruik van water,
gebruik van regenwater,
gebruik van restwarmte
96 %
groene energie
30 %
gegenereerd on-site
(zonnepanelen)

doel

100 %
groene energie
50 %
on-site gegenereerde groene energie
(zon en wind), C02 neutraal of negatief

Afvalbeheer

Ook op het vlak van afvalbeheer staan we niet stil. Alle afval, zoals plastic, pvc, polyprop, hout en glas, wordt vanzelfsprekend gescheiden. Door te investeren in moderne drukpersen en een optimale workflow met doorgedreven colour management, is er ook een pak minder papierinschiet op de persen. Dat alles maakt dat we minder restfracties hebben en dat, waar het kan, de restfracties vaak opnieuw als grondstof hergebruikt kunnen worden. Afvalstromen worden opgehaald door erkende ophalers die de grondstoffen verwerken en recycleren volgens de regels die gelden voor deze respectievelijke stoffen (inktafval, spoelwater van de machines, lakafval, afvalolie, lampen, …).

Transport

Ten slotte moeten de gedrukte uitgaves de klant bereiken. Ook al valt transport niet bepaald te bestempelen als milieuvriendelijk, we maken ook daar bewuste keuzes om onze impact op het milieu te beperken. Zo verzenden we zo veel mogelijk producten via groepage en kiezen we voor internationale verzendingen – wanneer mogelijk – voor slow air shipment. Dat biedt air carriers meer flexibiliteit om de beschikbare ruimte in de vliegtuigen efficiënt op te vullen. Waar een aanbod beschikbaar is, bijvoorbeeld in Scandinavië, wordt met elektrisch transport gewerkt.

Afhankelijk van het project, kiezen wij steeds voor het meest duurzame transportmiddel.

Het is onze ultieme doelstelling onderdeel te worden van een groene, circulaire economie. En net zoals de EU het stelt, zijn we ervan overtuigd dat economische en ecologische overwegingen complementair zijn. De economie groener maken zorgt voor minder ecologische kosten, door efficiënter met natuurlijke bronnen om te springen. Tegelijkertijd creëren milieuvriendelijke technologieën en technieken werkgelegenheid, geven ze de economie een boost en versterken ze de concurrentie binnen de industrie. En het mooiste is dat al die initiatieven niet alleen een positieve impact hebben op onze business en het milieu, maar ook op onze medewerkers.

Positieve impact

op de business

Die Keure levert dus heel wat inspanningen over de hele productieketen heen. En dat is niet het werk van één persoon, maar van het hele team. Toch willen we absoluut niet beweren dat er geen verbeterpunten zijn. Dagelijks gaan we de uitdagingen als onderneming aan. Op dit moment bekijken we als bedrijf bijvoorbeeld hoe we plastic verpakking kunnen vervangen door CO2-neutrale alternatieven, hoe we onze eigen distributie en logistieke kennis kunnen inzetten om het aantal CO2-transportkilometers bij onze internationale klanten te beperken en zijn we volop bezig met de migratie naar een elektrisch wagenpark. Ook investeren we volop in een duurzaam bedrijfsgebouw:

 • Milieuvergunning tot 22/09/2025
 • Bodemonderzoek door gespecialiseerde firma volgens de wettelijk verplichte tijdstippen
 • Gezonder binnenklimaat voor werknemers in productie door de installatie van nieuwe luchtbevochtigers
 • We beschikken over een parking met 22 laadpalen voor eigen werknemers en bezoekers
 • Wij co-financierden op onze platte daken een zonnepanelenpark waar onze werknemers op konden intekenen