Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten 4

Op voorraad
308 p.
2019
Boek
Editor(s): Behrendt Christian, Pas Wouter, Sottiaux Stefan, Van Nieuwenhove Jeroen

Grondwetsbepalingen in de steigers

Deze vierde editie van de Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten verzamelt zeer uiteenlopende bijdragen met één gemeenschappelijke opzet. Aan de auteurs werd gevraagd om voor het thema dat zij kozen, na te gaan of de grondwettelijke regeling ter zake adequaat was. Indien dat niet het geval zou blijken te zijn (bijvoorbeeld omdat er helemaal geen grondwettelijke regeling was), moest aan het einde van de bijdrage een voorstel tot herziening van de Grondwet worden geformuleerd.

De omstandigheid dat een grondwet een stabiele rechtsnorm is met een starre herzieningsprocedure, zeker in België, neemt niet weg dat voortdurend moet worden nagegaan of de Grondwet op bepaalde punten niet moet worden aangevuld of bijgestuurd. Er zijn heel wat staatsrechtelijke thema’s waarvoor een grondwettelijke regeling hoogst wenselijk is of waarvan de bestaande grondwettelijke regeling achterhaald is en een actualisering behoeft. Er zijn ook staatsrechtelijke thema’s die zich bij nader inzien juist niet lenen tot een grondwettelijke regeling of waarvan de misschien al zeer oude grondwetsbepaling nog steeds adequaat is. In dit boek wordt deze denkoefening toegepast op acht thema’s.

ISBN 9789048636426 - Bestelcode 202191112
Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten 4
€ 95,00

Grondwetsbepalingen in de steigers

Deze vierde editie van de Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten verzamelt zeer uiteenlopende bijdragen met één gemeenschappelijke opzet. Aan de auteurs werd gevraagd om voor het thema dat zij kozen, na te gaan of de grondwettelijke regeling ter zake adequaat was. Indien dat niet het geval zou blijken te zijn (bijvoorbeeld omdat er helemaal geen grondwettelijke regeling was), moest aan het einde van de bijdrage een voorstel tot herziening van de Grondwet worden geformuleerd.

De omstandigheid dat een grondwet een stabiele rechtsnorm is met een starre herzieningsprocedure, zeker in België, neemt niet weg dat voortdurend moet worden nagegaan of de Grondwet op bepaalde punten niet moet worden aangevuld of bijgestuurd. Er zijn heel wat staatsrechtelijke thema’s waarvoor een grondwettelijke regeling hoogst wenselijk is of waarvan de bestaande grondwettelijke regeling achterhaald is en een actualisering behoeft. Er zijn ook staatsrechtelijke thema’s die zich bij nader inzien juist niet lenen tot een grondwettelijke regeling of waarvan de misschien al zeer oude grondwetsbepaling nog steeds adequaat is. In dit boek wordt deze denkoefening toegepast op acht thema’s.


Inhoudstafel

In naam van het Belgische volk.
Een preambule of algemene bepaling voor de Grondwet

De wijzigingen van de grenzen van de Belgische staat sinds 1830

Het soevereiniteitsbegrip in artikel 33 van de Belgische Grondwet.
Of hoe de slagpin uit een rokend pistool werd gehaald

De Kompetenz-Kompetenz en de Belgische Grondwet

Implementatie van de grondwetgevende bevoegdheid voor de
deelstaten

Decentralisering en privatisering van regelgevende bevoegdheid:
naar een grondwettelijke verankering?

Een eeuwigheidsclausule om de rechtsstaat in de Belgische Grondwet
te verankeren

Democratisch grondwetgeven: utopie of reële mogelijkheid?

Bekijk de volledige inhoudstafel.

De Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten willen het publiekrecht niet alleen beschrijven maar ook beïnvloeden. Zoals uit de benaming van de reeks blijkt, worden in de diverse bijdragen standpunten ingenomen en voorstellen geformuleerd. Op die wijze beoogt het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het publiekrecht.


Stefan Sottiaux is Professor aan de KU LEUVEN, advocaat bij DEMOS PUBLIC LAW en coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en specialiseert zich in het grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht. Stefan is ook lid van de balie van Antwerpen.

Ronald Van Crombrugge werkt aan het Instituut voor Staatsrecht van de KU Leuven, waar hij gespecialiseerd is in het politierecht.

Jeroen Van Nieuwenhove is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht en staatsraad in de afdeling wetgeving van de Raad van State. Hij verricht onderzoek inzake behoorlijke wetgeving en wetgevingstechniek, staatshervorming en parlementair recht.

Valerie De Schepper is advocate bij De Bock Advocaten en vrijwillig wetenschappelijk medewerker Constitutioneel Recht aan de KULeuven.

Christophe Maes studeerde Rechten en Geschiedenis aan de KULeuven, waarna hij als advocaat werkzaam was aan de Balie van Leuven.

Sinds november 2015 is Christophe als doctoraatstudent verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KULeuven en werkt hij op een project over het soevereiniteitsbegrip in de Belgische grondwet van 1831.

Evelyne Maes is specialiste in het grondwettelijk recht, het administratief recht en het recht van de mensenrechten. Ze is ook gastprofessor aan de Université de Liège en aan Université Saint-Louis.

Emmanuel Slautsky is professor publiekrecht en rechtsvergelijking aan de Université libre de Bruxelles en geaffilieerd onderzoeker aan het Leuven Center for Public Law.

Christian Behrendt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Luik en aan de Katholieke Universiteit Leuven en assensor bij de Raad van State. Hij is hoogleraar bij het Defensiecollege van de Koninklijke Militaire School.

Christian Behrendt est professeur ordinaire à l'Université de Liège et à l'Université Catholique de Louvain et assesseur au Conseil d'Etat. Il est professeur au Collège de défense de l’École royale Militaire.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief