Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuursorganisatierecht

Op voorraad
536 p.
2020
Boek
Editor(s): De Somer Stéphanie

Dit boek brengt het bestuursorganisatierecht (een tak van het bestuursrecht) globaal in kaart. Daarnaast vindt u in dit boek ook nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen.

De regels en principes die de bestuursorganisatie beheersen, worden vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan het niet respecteren van die regels, die vaak uitvloeisels zijn van fundamentele grondwettelijke beginselen, de wettigheid van bestuursbeslissingen aantasten en voor heel wat vertraging en dus inefficiëntie zorgen. ?Het besef dat de wijze waarop het bestuur wordt georganiseerd een kwestie is van ‘recht’, lijkt in België nog niet bij alle regelgevers en besturen doorgedrongen. Met dit boek hopen de auteurs bij te dragen tot die bewustmaking.

Dit boek is niet opgevat als een overzichtswerk, waarin in detail wordt beschreven hoe de bestuursorganisatie op elk van de in België bestaande politieke niveaus er naar positief recht uitziet. Zo brengt het bijvoorbeeld niet de bestuursorganisatie op het lokale niveau uitgebreid in kaart. Logischerwijze vangt het werk wel aan met een bijdrage over de wijze waarop de Grondwet en de bijzondere wetten de bestuursorganisatie zien en vormgeven, daar die instrumenten de basis vormen voor de organisatie van alle staatsmachten. Voor het overige is gekozen voor een thematische benadering, waarbij belangrijke leerstukken van bestuursorganisatierecht transversaal worden besproken.

Het boek bespreekt in beginsel enkel de principes eigen aan het Belgische en het Vlaamse bestuursorganisatierecht. Sporadisch wordt ook verwezen naar regels en principes die eigen zijn aan de andere gemeenschappen en gewesten.

> Bekijk het bijbehorende ondemandwebinar.

ISBN 9789048639366 - Bestelcode 202201202
Bestuursorganisatierecht
€ 145,00
Abonnees € 116,00

Dit boek brengt het bestuursorganisatierecht (een tak van het bestuursrecht) globaal in kaart. Daarnaast vindt u in dit boek ook nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen.

De regels en principes die de bestuursorganisatie beheersen, worden vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan het niet respecteren van die regels, die vaak uitvloeisels zijn van fundamentele grondwettelijke beginselen, de wettigheid van bestuursbeslissingen aantasten en voor heel wat vertraging en dus inefficiëntie zorgen. ?Het besef dat de wijze waarop het bestuur wordt georganiseerd een kwestie is van ‘recht’, lijkt in België nog niet bij alle regelgevers en besturen doorgedrongen. Met dit boek hopen de auteurs bij te dragen tot die bewustmaking.

Dit boek is niet opgevat als een overzichtswerk, waarin in detail wordt beschreven hoe de bestuursorganisatie op elk van de in België bestaande politieke niveaus er naar positief recht uitziet. Zo brengt het bijvoorbeeld niet de bestuursorganisatie op het lokale niveau uitgebreid in kaart. Logischerwijze vangt het werk wel aan met een bijdrage over de wijze waarop de Grondwet en de bijzondere wetten de bestuursorganisatie zien en vormgeven, daar die instrumenten de basis vormen voor de organisatie van alle staatsmachten. Voor het overige is gekozen voor een thematische benadering, waarbij belangrijke leerstukken van bestuursorganisatierecht transversaal worden besproken.

Het boek bespreekt in beginsel enkel de principes eigen aan het Belgische en het Vlaamse bestuursorganisatierecht. Sporadisch wordt ook verwezen naar regels en principes die eigen zijn aan de andere gemeenschappen en gewesten.

> Bekijk het bijbehorende ondemandwebinar.


Inhoudstafel

HOOFDSTUK I. HET BESTUURLIJK LANDSCHAP VOLGENS DE GRONDWET EN DE BIJZONDERE WETTEN
HOOFDSTUK II. DE OVERHEIDSRECHTSPERSOON
HOOFDSTUK III. ALLES STROOMT: HOE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN AAN EN BINNEN HET BESTUUR
HOOFDSTUK IV. ‘MIND THE GAP!’: BESTUREN OP AFSTAND VAN HET POLITIEKE GEZAG DOOR MIDDEL VAN VERZELFSTANDIGING
HOOFDSTUK V. UITBESTEDING
HOOFDSTUK VI. GOEDE RAAD IS GOUD WAARD: ADVIESORGANEN VANUIT BESTUURSORGANISATIERECHTELIJK OOGPUNT
HOOFDSTUK VII. HET BEGRIP ‘ADMINISTRATIEVE OVERHEID’ EN ZIJN VLAAMSE AANVERWANTEN
HOOFDSTUK VIII. PRINCIPES EIGEN AAN COLLEGIALE ORGANEN IN HET BESTUURSRECHT
HOOFDSTUK IX. ORGANISATIEVRIJHEID EN DE ORGANISATIE VAN MEDEDINGING
HOOFDSTUK X. ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE ORGANISATIE VAN HET BESTUUR: EEN MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN TE STRAKKE REGELS EN TE VEEL VRIJHEID
TREFWOORDENREGISTER
> Bekijk de volledige inhoudstafel.

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Stéphanie De Somer is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Publiekrecht, deeltijds docent aan Universiteit Antwerpen en advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Yannick Peeters is vrijwillig postdoctoraal wetenschappelijk medewerker bij Onderzoeksgroep Overheid en Recht Universiteit Antwerpen.

Cilia Mathieu is advocaat bij Stibbe.

Cedric Jenart is adjunct-auditeur in de Raad van State (afdeling Wetgeving) en gastprofessor bij Universiteit Antwerpen.

Steven Denys is hoofd van het Coördinatiebureau van de Dienst van de Bestuursrechtscolle­ges.

Vincent Vuylsteke is advocaat bij Van Olmen & Wynant.

Steven Van Garsse is hoogleraar bij Universiteit Hasselt & Antwerpen en advocaat

Isabo Heirbaut is assistente arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Brecht Steen is eerste auditeur - afdelingshoofd bij de Raad van State (afdeling Wetgeving).

Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent en advocaat bij Stibbe.

Alexander De Becker is hoofddocent arbeidsrecht bij Universiteit Gent.

Universiteit AntwerpenMatthias De Groot is op 20 september 2017 gepromoveerd tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst”. De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm”. Hij was vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2017 werkzaam in de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen.

Vanaf 1 juli 2017 is hij verbonden aan de Brusselse balie, bij het advocatenkantoor Stibbe, waar hij zich ontfermt over dossiers in het administratief recht, en meer bepaald in overheidsopdrachten, concessies en overheidscontracten in de brede zin, publiek-private samenwerking, overheidsondernemingen en het overheidsorganisatierecht. Hij is bovendien vrijwillig academisch medewerker bij de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen en Academisch secretaris van het Tijdschrift voor Gemeenterecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief