Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Bestuursorganisatierecht

Verschijnt binnenkort
2020
Boek
Editor(s): De Somer Stéphanie
Auteur(s): Alexander De Becker, Matthias De Groot, De Somer Stéphanie, Denys Steven, Heirbaut Isabo, Jenart Cedric, Mathieu Cilia, Peeters Yannick, Brecht Steen, Van Garsse Steven, Frederik Vandendriessche, Vanpraet Jürgen, Vuylsteke Vincent

Dit boek brengt het bestuursorganisatierecht (een tak van het bestuursrecht) globaal in kaart. Daarnaast vindt u in dit boek ook nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen.

De regels en principes die de bestuursorganisatie beheersen, worden vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan het niet respecteren van die regels, die vaak uitvloeisels zijn van fundamentele grondwettelijke beginselen, de wettigheid van bestuursbeslissingen aantasten en voor heel wat vertraging en dus inefficiëntie zorgen. Het besef dat de wijze waarop het bestuur wordt georganiseerd een kwestie is van ‘recht’, lijkt in België nog niet bij alle regelgevers en besturen doorgedrongen. Met dit boek hopen de auteurs bij te dragen tot die bewustmaking.

Dit boek is niet opgevat als een overzichtswerk, waarin in detail wordt beschreven hoe de bestuursorganisatie op elk van de in België bestaande politieke niveaus er naar positief recht uitziet. Zo brengt het bijvoorbeeld niet de bestuursorganisatie op het lokale niveau uitgebreid in kaart. Logischerwijze vangt het werk wel aan met een bijdrage over de wijze waarop de Grondwet en de bijzondere wetten de bestuursorganisatie zien en vormgeven, daar die instrumenten de basis vormen voor de organisatie van alle staatsmachten. Voor het overige is gekozen voor een thematische benadering, waarbij belangrijke leerstukken van bestuursorganisatierecht transversaal worden besproken.

Het boek bespreekt in beginsel enkel de principes eigen aan het Belgische en het Vlaamse bestuursorganisatierecht. Sporadisch wordt ook verwezen naar regels en principes die eigen zijn aan de andere gemeenschappen en gewesten.

ISBN 9789048639366 - Bestelcode 202201202
Bestuursorganisatierecht
€ 145,00
Abonnees € 116,00

Dit boek brengt het bestuursorganisatierecht (een tak van het bestuursrecht) globaal in kaart. Daarnaast vindt u in dit boek ook nieuw onderzoek, nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen.

De regels en principes die de bestuursorganisatie beheersen, worden vaak wat stiefmoederlijk behandeld. Nochtans kan het niet respecteren van die regels, die vaak uitvloeisels zijn van fundamentele grondwettelijke beginselen, de wettigheid van bestuursbeslissingen aantasten en voor heel wat vertraging en dus inefficiëntie zorgen. Het besef dat de wijze waarop het bestuur wordt georganiseerd een kwestie is van ‘recht’, lijkt in België nog niet bij alle regelgevers en besturen doorgedrongen. Met dit boek hopen de auteurs bij te dragen tot die bewustmaking.

Dit boek is niet opgevat als een overzichtswerk, waarin in detail wordt beschreven hoe de bestuursorganisatie op elk van de in België bestaande politieke niveaus er naar positief recht uitziet. Zo brengt het bijvoorbeeld niet de bestuursorganisatie op het lokale niveau uitgebreid in kaart. Logischerwijze vangt het werk wel aan met een bijdrage over de wijze waarop de Grondwet en de bijzondere wetten de bestuursorganisatie zien en vormgeven, daar die instrumenten de basis vormen voor de organisatie van alle staatsmachten. Voor het overige is gekozen voor een thematische benadering, waarbij belangrijke leerstukken van bestuursorganisatierecht transversaal worden besproken.

Het boek bespreekt in beginsel enkel de principes eigen aan het Belgische en het Vlaamse bestuursorganisatierecht. Sporadisch wordt ook verwezen naar regels en principes die eigen zijn aan de andere gemeenschappen en gewesten.

Reeks Administratieve Rechtsbibliotheek


MEER INFO

Heeft u vragen over deze reeks? Mail naar abonnementen@diekeure.be.


Brecht Steen is eerste auditeur - afdelingshoofd bij de Raad van State.

Frederik Vandendriessche is professor aan de Universiteit Gent? Hij specialiseert zich binnen de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht in het bestuursrecht en het energierecht, met een bijzondere focus op lokale besturen en het economisch publiekrecht (overheidsopdrachten, gereguleerde sectoren en overheidsbedrijven). In 2003 doctoreerde hij over het onderwerp "Publiek- en private rechtspersonen".

Alexander De Becker is hoofddocent faculteit Recht en Criminologie aan de Universiteit van Gent. Hij is tevevens redacteur voor het Tijdschrift voor Sociaal Recht (TSR), uitgegeven bij die Keure.

Universiteit AntwerpenMatthias De Groot is op 20 september 2017 gepromoveerd tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst”. De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm”. Hij was vanaf 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2017 werkzaam in de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen.

Vanaf 1 juli 2017 is hij verbonden aan de Brusselse balie, bij het advocatenkantoor Stibbe, waar hij zich ontfermt over dossiers in het administratief recht, en meer bepaald in overheidsopdrachten, concessies en overheidscontracten in de brede zin, publiek-private samenwerking, overheidsondernemingen en het overheidsorganisatierecht. Hij is bovendien vrijwillig academisch medewerker bij de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen en Academisch secretaris van het Tijdschrift voor Gemeenterecht.

Publicaties in de kijker

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief