Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Ondernemingsrecht

Op voorraad
528 p.
2020
Boek
Auteur(s): Koen Byttebier, Tom Wera

Dit handboek geeft een overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

Deze editie werd uitgebreid met de materie van het boekhoudrecht (dat een van de eerste luiken van het handels- en ondernemingsrecht heeft gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde).

ISBN 9789048638857 - Bestelcode 202204100
Ondernemingsrecht
€ 98,00
Studenten € 60,00

Dit handboek geeft een overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige, grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen, waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

Deze editie werd uitgebreid met de materie van het boekhoudrecht (dat een van de eerste luiken van het handels- en ondernemingsrecht heeft gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde).


Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

VOORWOORD

HOOFDSTUK 1. HET BEGRIP “ONDERNEMING” EN ZIJN TOEPASSINGSRELEVANTIE

HOOFDSTUK 2. DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

HOOFDSTUK 3. EEN AANTAL COURANTE ONDERNEMINGSVERPLICHTINGEN

HOOFDSTUK 4. DE BETALINGSACHTERSTAND BIJ HANDELSTRANSACTIES

HOOFDSTUK 5. INRICHTING VAN DE ONDERNEMINGSACTIVITEIT ONDER DE RECHTSVORM VAN EEN VENNOOTSCHAP (MET AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING)

HOOFDSTUK 6. EEN AANTAL COURANTE OVEREENKOMSTEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ZICH GEPLAATST WEET

HOOFDSTUK 7. DE TUSSENPERSONEN IN HET HANDELSVERKEER

HOOFDSTUK 8. DE VOORNAAMSTE INSOLVENTIEPROCEDURES IN HET ECONOMISCH RECHT

Download de volledige inhoudstafel hier.

Koen Byttebier studeerde in 1989 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. In 1992 behaalde hij aan de Universiteit Gent de titel van doctor in de rechten met het proefschrift getiteld "Het vijandige overnamebod. Een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en bruikbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controlewerving over beursgenoteerde vennootschappen". Daarna was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).
Hij is momenteel gewoon hoogleraar aan de VU Brussel, waar hij de vakken Fusies en Overnames, Monetair en Financieel Recht, Insolventierecht en Handelsrecht doceert. In deze materies verricht hij rechtswetenschappelijk onderzoek en leidt hij diverse onderzoeksprojecten. Tot is hij eveneens advocaat aan de Balies te Gent en te Brussel. Verbonden aan het kantoor Everest Law (Gent), leidt hij er het departement Economisch Recht, waar hij zich toespitst op de materies van het handels- en vennootschapsrecht, fusies en overnames, het insolventierecht en het financieel recht.

Tom Wera studeerde in 2010 af als master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (Valedictorian). Hij is sinds 2011 ingeschreven als advocaat aan de Balie te Brussel en is advocaat bij Everest advocaten.
Daarnaast is hij assistent aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij onder het promotorschap van prof. dr. Koen Byttebier een doctoraal proefschrift voorbereidt in het vennootschapsrecht. Hij is er ook belast met het doceren van de Werkcolleges Rechtsmethodologie III en IV (optie economisch recht), Boekhoud- en jaarrekeningenrecht.

Tom Wera is tevens hoofdredacteur van het tijdschrift “Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht” (ERO) en secretaris van de Editorial Board van de boekenreeks van de “Vakgroep Economisch Recht”.

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief