Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Diversiteit en justitie

Op weg naar inclusieve justitie 

Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de Tempel van Themis verschoof, als eerste vrouw aan de Gentse balie, willen de Universiteit Gent en de Gentse balie die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen.

Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd:

 • Zijn justitie en rechtspraak voldoende gevoelig voor diversiteit? Besteedt justitie aandacht aan diversiteit? Hoever staat het met dit inclusief model in justitie en waarvoor zou “inclusieve justitie” moeten staan ?
 • Hoe is de interactie tussen het publiek, de politiek, de samenleving en justitie inzake diversiteit?
 • Wat betekent ‘gelijkheid voor de wet’ precies?  Moet met alle waarden evenveel rekening worden gehouden, of zijn er ongelijkheden af te vlakken of zelfs te compenseren? Mag de rechter daarover een beleid voeren?
 • Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar?

Balie Gent en Universiteit Gent willen tijdens hun gezamenlijk colloquium niet alleen vragen stellen, maar ook antwoorden vinden. Er wordt op zoek gegaan naar de identiteit van justitie in een superdiverse samenleving en de vraag gesteld hoe justitie een dergelijke samenleving mee vorm kan geven. Op 17 maart 2023 gaan advocaten, academici en magistraten met elkaar in dialoog. Kortom een uniek moment om iedereen, die antwoorden wil op deze vragen, samen te brengen.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid met publicatie.
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 6 punten.
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 211,75
Prijs (excl. btw) € 175,00
Kortingsprijs (incl. btw)
€ 121,00
Voorwaarden
Betaling door IGO
Voorwaarden

Honderd jaar nadat Madeleine Schauvliege de zuilen voor de Tempel van Themis verschoof, als eerste vrouw aan de Gentse balie, willen de Universiteit Gent en de Gentse balie die verjaardag aangrijpen om het landschap van de rechtsbedeling te overschouwen.

Onze samenleving wordt steeds diverser. Er is sprake van een demografische transitie naar een superdiverse samenleving. Dit laat ook het recht en de rechtsbedeling niet onberoerd:

 • Zijn justitie en rechtspraak voldoende gevoelig voor diversiteit? Besteedt justitie aandacht aan diversiteit? Hoever staat het met dit inclusief model in justitie en waarvoor zou “inclusieve justitie” moeten staan ?
 • Hoe is de interactie tussen het publiek, de politiek, de samenleving en justitie inzake diversiteit?
 • Wat betekent ‘gelijkheid voor de wet’ precies?  Moet met alle waarden evenveel rekening worden gehouden, of zijn er ongelijkheden af te vlakken of zelfs te compenseren? Mag de rechter daarover een beleid voeren?
 • Hoe verhouden neutraliteit, diversiteit en pluralisme zich tot elkaar?

Balie Gent en Universiteit Gent willen tijdens hun gezamenlijk colloquium niet alleen vragen stellen, maar ook antwoorden vinden. Er wordt op zoek gegaan naar de identiteit van justitie in een superdiverse samenleving en de vraag gesteld hoe justitie een dergelijke samenleving mee vorm kan geven. Op 17 maart 2023 gaan advocaten, academici en magistraten met elkaar in dialoog. Kortom een uniek moment om iedereen, die antwoorden wil op deze vragen, samen te brengen.

09.00 – 9.30 u.: Ontvangst met koffie en thee

09.30 – 10.10 u.: Verwelkoming en inleiding: kader en cijfermateriaal

 • Marnix Moerman, Stafhouder balie Gent
 • Mieke Van Herreweghe, Vicerector UGent
 • Pieter Cannoot, Docent Recht & Diversiteit UGent

10.10 – 10.55 u.: De complexiteit van pluraliteit door Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut

10.55 – 11.40 u.: Onze rechtsstaat: eenheid in diversiteit of maatschappelijke splijtzwam? Een pleidooi voor meer zelfzorg door Yasmine Kherbache, Rechter Grondwettelijk Hof, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Overheid&Recht (UA)

11.40 – 12.00 u. : Q&A

12.00 – 13.15 u. : Lunch

13.15 – 13.45 u. : Diversiteit in het Hof van Cassatie en in diens rechtspraak door Geert Jocqué, Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Deeltijds hoofddocent KU Leuven

13.45 – 14.45 u.: Personen- en familierecht
De Belgische rechtsorde wordt geconfronteerd met akten en rechterlijke beslissingen uit het buitenland (bv. huwelijksakten of kafalabeslissingen) of met familierechtelijke vraagstukken waarop rechters het buitenlandse recht moeten toepassen (bv. in afstammingszaken). In deze sessie gaan de panelleden aan de hand van concrete casussen met elkaar in gesprek over de uitdagingen, de problemen en het potentieel van deze diversiteit in justitie en de rechtspraak.

Moderator: Khalid Benhaddou, Opdrachthouder Diversiteit UGent
Panelleden:

 • Jinske Verhellen, Hoofddocent UGent
 • Annie De Ruyck, Advocaat balie Gent
 • Katja Jansegers, Rechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
 • Emma Verstraete, Referendaris Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
 • Stijn Schotte, Consulent burgerlijke stand Stad Gent
   

14.45 – 15.45 u.: Strafrecht en strafuitvoering
Het strafrecht ontmoet de samenleving in haar volle complexiteit en diversiteit.
Advocaat, hulpverlener en magistraat zien hoe vervolging, berechting en strafuitvoering stuiten op barrières verklaarbaar vanuit de culturele en ideologische eigenheid van iedere rechtsonderhorige.
De verschillen in taal,  opleiding en socio-economische achtergrond zijn uitdagingen in elke fase van het strafproces.
Net daarom is het strafrecht zeer bepalend voor de wijze waarop justitie omgaat met deze diversiteit aan achtergronden en visies. Reflectie biedt kansen voor de rechtsorde van morgen.
Op het kruispunt van de uitdagingen die de plurale samenleving biedt en omtrent de vraag hoe universeel de mensenrechten wel zijn, willen de panelleden, elk vanuit hun invalshoek en ervaring, in gesprek gaan.

Moderator: Jan De Winter, Advocaat balie Gent
Panelleden:

 • Charlotte De Kock, Voorzitter diversiteitscommissie Faculteit Recht & Criminologie UGent
 • Yasmina El Kaddouri, Advocaat balie Gent
 • Paul Bekaert, Advocaat balie West-Vlaanderen
 • Daniël Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent 

15.45 – 16.00 u.: Toespraak door Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie 

16.00 – 17.00 u.: Slotbeschouwingen: Marie-Claire Foblets, Director Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Duitsland 

17.00 u.: Receptie met persmoment

 • Marnix Moerman, Stafhouder balie Gent
 • Mieke Van Herreweghe, Vicerector UGent
 • Pieter Cannoot, Docent Recht & Diversiteit UGent
 • Christophe Busch, Directeur Hannah Arendt Instituut
 • Yasmine Kherbache, Rechter Grondwettelijk Hof, Vrijwillig wetenschappelijk medewerker onderzoeksgroep Overheid&Recht (UA)
 • Geert Jocqué, Sectievoorzitter Hof van Cassatie, Deeltijds hoofddocent KU Leuven
 • Khalid Benhaddou, Opdrachthouder Diversiteit UGent
 • Jinske Verhellen, Hoofddocent UGent
 • Annie De Ruyck, Advocaat balie Gent
 • Katja Jansegers, Rechter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
 • Emma Verstraete, Referendaris Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
 • Stijn Schotte, Consulent burgerlijke stand Stad Gent 
 • Jan De Winter, Advocaat balie Gent
 • Charlotte De Kock, Voorzitter diversiteitscommissie Faculteit Recht & Criminologie UGent
 • Yasmina El Kaddouri, Advocaat balie Gent
 • Paul Bekaert, Advocaat balie West-Vlaanderen
 • Daniël Van den Bossche, Afdelingsvoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent 
 • Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie
 • Marie-Claire Foblets, Director Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Duitsland 

Doelpubliek
Magistratuur, Advocaat

Interessant voor
juristen, academici, beleidsmakers, overheden op diverse niveaus, …

Datum

Vrijdag 17 maart 2023 van 9.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 9.00 uur met koffie en thee)

Locatie

Aula UGent – zaal Aula
Voldersstraat 2
9000 Gent

 • Betalend parkeren kan in de parking Center of Kouter
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit colloquium bedraagt 175 euro (excl. 21% btw) / 211,75 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de volledige dag
 • de bijhorende publicatie
 • de documentatiemap
 • de catering (inclusief lunch)

Advocaat-stagiairs betalen een voordeelprijs van 100 euro (excl. 21% btw) / 121 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?  www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.


Voorwaarden

Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief