Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Actualiteiten Handvest van de Grondrechten van de EU

Indien door (nieuwe) verstrengde maatregelen opleidingen niet op locatie kunnen doorgaan, wordt er een digitaal alternatief voorzien.

Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009, inmiddels dus 11 jaar oud. Na het succes van de studienamiddag vorig jaar n.a.v. het tienjarig bestaan van het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen volgt een moment om stil te staan bij rol en haar betekenis en met name de actualiteiten. Er wordt daarnaast ook een antwoord gezocht op de vragen:

Wat kunt u met de grondrechten uit het Handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het Handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, persoonsgegevens en gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

Accreditatie:
  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkenning aangevraagd
In samenwerking met:
02 december 2020
Prijs (incl. btw)
€ 185,00
Prijs (excl. btw) € 152,89

Het Handvest van de Grondrechten van de EU is in werking sinds 1 december 2009, inmiddels dus 11 jaar oud. Na het succes van de studienamiddag vorig jaar n.a.v. het tienjarig bestaan van het Handvest i.s.m. Universiteit Antwerpen volgt een moment om stil te staan bij rol en haar betekenis en met name de actualiteiten. Er wordt daarnaast ook een antwoord gezocht op de vragen:

Wat kunt u met de grondrechten uit het Handvest? Welke trends en ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden? Waar kunt u terecht als de rechten worden geschonden? Wat is de concrete meerwaarde van het Handvest voor de rechtsbescherming, de bescherming van de persoonlijke vrijheid, persoonsgegevens en gezinsleven? En wat zijn de toekomstverwachtingen?

13.00 – 13.30 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
13.30 – 13.45 u.: Verwelkoming door Prof. dr. Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen
13.45 – 14.15 u.: Betekenis van het EU Handvest voor de Belgische praktijk door Sarah Lambrecht, Referendaris Grondwettelijk Hof, Universiteit Antwerpen
14.15 – 14.45 u.: Processuele waarborgen: behoorlijke bestuur en recht op doeltreffende voorziening in rechte (artikel 41 en 47 EU Handvest)
14.45 – 15.15 u.: EU-Burgerschap en familieleven en rechten van het kind (artikelen 7 en 24 EU Handvest) door Mr. Ramona Grimbergen, Jurist afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Nl)/Rechter-plv rechtbank Oost-Brabant 
15.15 – 15.25 u.: Vragenronde
15.25 – 15.45 u.: Koffiepauze
15.45 – 16.15 u.: Artikel 11 handvest, concreet vrije meningsuiting in digitale tijd (o.a. bestrijding online haat, fake news, ...) door Prof. dr. Catherine van den Heijning, Universiteit Antwerpen, Advocaat
16.15 – 16.45 u.: Actualiteiten: Rechtspraak Hof van Justitie rond het EU Handvest (2019-2020) door Mr. Aniel Pahladsingh, EU jurist Raad van State (Nl)/rechter-plv rechtbank Rotterdam
16.45 – 17.00 u.: Vragenronde en besluit

Onder coördinatie van Aniel Pahladsingh.

  • Prof. dr. Dirk Vanheule, Universiteit Antwerpen
  • Sarah Lambrecht, Referendaris Grondwettelijk Hof, Universiteit Antwerpen
  • Mr. Ramona Grimbergen, Jurist afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (Nl)/Rechter-plv rechtbank Oost-Brabant
  • Prof. dr. Catherine van den Heijning, Universiteit Antwerpen, Advocaat
  • Mr. Aniel Pahladsingh, EU jurist Raad van State (Nl)/rechter-plv rechtbank Rotterdam

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Rechtscollege en controleorgaan, Lokale overheid, Regionale overheid, Federale overheid

Interessant voor
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, Grondwettelijk Hof, politiediensten en sociale organisaties, academici, studenten, politici,, kabinetsmedewerkers, diplomaten, integratiediensten, lokale en federale politie, NGO’s, Agentschap Integratie en Inburgering, …

Datum
Woensdag 2 december 2020 van 13.30 tot 17.00 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 13.00 uur met koffie en thee).

Locatie
Stadscampus Universiteit Antwerpen -
Hof van Liere
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

Deelnameprijs
Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 152,89 euro (excl. 21% btw) / 185 euro (incl. 21% btw) en omvat:

  •  de deelname aan deze opleiding
  •  de documentatiemap
  •  de catering

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap - …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar - in de mate van het mogelijke/redelijke - rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Inschrijven via de website is mogelijk zonder meteen te betalen. Na het creëren van een profiel en het doorgeven van de facturatiegegevens, kan u in de volgende stap kiezen om meteen te betalen of pas te betalen na ontvangst van de factuur. Daar is het ook mogelijk om een bestelbonreferentie door te geven.

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.  In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief