die Keure Educatief

NANDO | VBTL | Max-wiskunde

Leerlingen motiveren, is daar een functie voor?

De motivatie voor wiskunde vergroten bij leerlingen in het secundair onderwijs, een formule die vaak een uitdaging blijft. Toch is het een belangrijke factor die een grote invloed heeft op het leerproces. Maar hoe bereik je die motivatie? Wij geven enkele tips mee om leerlingen te motiveren die zowel voor beginnende als ervaren wiskundeleerkrachten van pas kunnen komen! 

1. Motivatie = intrinsiek + extrinsiek

Ga steeds op zoek naar een goede balans tussen intrinsieke motivatie (de motivatie komt vanuit jezelf) en extrinsieke motivatie (je bent gemotiveerd door externe factoren zoals bv. het oordeel van anderen, een prijs of een straf). Door het organiseren van competitie in je lessen speel je op beide in. Het zorgt extrinsiek voor acceptatie en appreciatie van andere leerlingen. Koppel je er een prijs aan, dan zorgt het bijkomend voor een gevoel van beloning en erkenning. Intrinsiek hebben leerlingen vaak de neiging gemotiveerd te zijn door anderen te willen overtreffen, indruk te maken of door het feit dat ze iets oprecht willen begrijpen of kunnen. De competitie zelf zorgt dan weer voor kansen om bij te leren en te groeien. Een win-win dus, voor jou en jouw leerlingen.

2. Ken je leerling

Leerlingen zijn wiskundige raadsels op zich. Bij ongemotiveerde leerlingen is het dan ook belangrijk op zoek te gaan naar de reden van de demotivatie en de zaken die hen wel motiveren. Ga daarvoor in conversatie en discussie en leer hen kennen. Zoek ook de link tussen wiskunde en hun leefwereld. Door de leerstof te koppelen aan specifieke, herkenbare voorbeelden voorkom je een ver-van-mijn-bedshow en maak je de info concreter en relevanter. Onze wiskundemethodes VBTL, Max-Wiskunde en Nando zetten sterk in op die herkenbaarheid, blader door het materiaal van de methodes en ontdek de linken die gelegd worden met de leefwereld van jouw leerlingen. 

3. Hand in hand met de digitalisering

Jouw leerlingen zijn opgegroeid met technologische snufjes. De digitalisering omarmen in jouw wiskundelessen kan de drempel voor heel wat leerlingen verlagen. Er bestaat een ruim digitaal aanbod aan diverse wiskundige apps en oefeningen die jouw leerlingen kunnen motiveren om wiskunde op een andere manier in te oefenen. Onze methodes wiskunde Nando, Max-wiskunde en VBTL spelen daar perfect op in. Ze zetten in op blended learning aan de hand van lesvideo’s en heel wat digitale oefeningen op het platform Polpo.

4. Prikkel nieuwsgierigheid

Uit studies is gebleken dat leerlingen die tijdens de les verduidelijking vragen, goed scoren voor wiskunde. Het is daarom van groot belang om de drempel om vragen te stellen zo laag mogelijk te leggen. Sta open voor vragen en feedback, moedig je leerlingen aan en complimenteer hen. Zorg voor een goede sfeer in je klas en maak ruimte voor curiositeit

5. De stelling van ‘Zelfreflectie’

Maak op regelmatige basis gebruik van checklists waarmee jouw leerlingen zelf moeten aangeven of ze alles begrepen hebben. Maak hen daarbij ook duidelijk waarom je naar hun voortgang polst en waarom het van belang is die goed in te vullen. Zo geef je hen op een ‘anonieme’ manier de kans om aan te geven waar ze extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

6. Deel je passie

Met deze laatste tip willen we even terugkoppelen naar jou als leerkracht. Jij, die vol passie elke dag weer voor de klas staat. Waar begon die passie? Wat heeft ervoor gezorgd dat wiskunde jouw ding werd? Keer even terug in de tijd en misschien vind je ook bij jezelf inspiratie om de passie voor wiskunde aan te wakkeren bij de nieuwe generaties.

Interesse?

Wil je graag meer weten
over onze wiskundemethode met pit, ons aanbod voor de B-stroom en arbeidsfinaliteit of ben je meer op zoek naar info over 
robuust wiskundeonderwijs? Neem contact op met onze adviseurs! Zij komen graag langs om jou alles te vertellen over jouw nieuwe wiskundemethode!