over ons

Let’s make our world a better place.

Bij die Keure geloven we dat wat we doen en hoe we dat doen, bijdraagt tot een betere wereld. 

Door mee te bouwen aan kwaliteitsonderwijs creëren we meer kansen om het potentieel van de leerling te kunnen waarmaken in de huidige kennismaatschappij.

Door de juridische professional te voorzien van publicaties en digitale tools met relevante en toepasbare inzichten, hopen we ons steentje bij te dragen tot de kwaliteit van de rechtsstaat.

Door superieure printmedia te maken, stellen we onze drukklanten in staat hun klanten te verbinden met de schoonheid van kunst, design, architectuur en fotografie of met de kwaliteit van hun eigen producten.

Door al die zaken te organiseren op een manier die de milieu-impact minimaliseert en waar mogelijk elimineert, leveren we een positieve bijdrage aan de meer globale uitdagingen waar we met z’n allen voor staan.

“We streven naar
 de hoogste kwaliteit
op elk vlak, met respect voor onze omgeving.

3

strategische

assen

Kwaliteit

1

We investeren consequent in mensen, technologieën en technieken waarmee we de superieure kwaliteit van onze producten garanderen.

Relevantie

2

We zetten  in op producten die meerwaarde brengen. Door voortdurend de vinger aan de pols te houden van wat onze klanten nodig hebben en de veranderingen in onze omgeving op te volgen, slagen we erin om te anticiperen en continu te verbeteren.

Duurzaamheid

3

We investeren structureel in alle aspecten van het hele productieproces om op de meest duurzame manier te werk te gaan. Het is onze absolute ambitie om tegen 2030 volledig CO2 -neutraal te zijn binnen scope 1 en 2.

Onze waarden

Kwaliteit
We streven naar het hoogste niveau op alle vlakken.
Een topproduct kan enkel worden geleverd met een
topteam in een optimale werkomgeving.

Respect
Niet alleen voor de klant, maar ook voor elkaar,
voor onze gemeenschap en voor het milieu.

Resultaat
Men zegt dat de weg naar het resultaat belangrijker is dan het resultaat zelf. Bij die Keure timmeren we aan de weg, 
vooral om voor onze klanten en onszelf het allerbeste resultaat neer te zetten.