Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn (VOD)

Webinar opgenomen op 08/02/2022

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.

De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Didier De Buyst, Johan Boon en Toon Lysens hebben de handen in elkaar geslagen om hierover een lijvig boek samen te stellen. Ze zijn alle drie dagelijks betrokken bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek hetzij als deskundige, hetzij als magistraat, hetzij als voorzitter van de aanvaardingscommissie van het nationaal register. Voor de onderdelen van dit boek die ze zelf niet beheersen deden ze een beroep op andere auteurs en op de welwillende medewerking van tal van deskundigenverenigingen uit bijna alle beroepsgroepen waarbinnen gerechtsdeskundigen worden aangeduid. Het resultaat is een opus van meer dan 300 pagina’s geworden getiteld "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Meer informatie vindt U hier.

Het boek wordt officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord ervan heeft geschreven. De hoofdredacteurs zullen daarna aan het woord komen om de inhoud van het boek toe te lichten en hun inzichten te geven over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat aan het ondergaan is. Daarbij er mogelijkheid tot vraagstelling aan de minister alsook een debat met de sprekers en tussen de deelnemers aan het colloquium. Via de geëigende kanalen zal op voorhand door ie-net een bevraging van de deskundigenverenigingen naar de problemen, knelpunten en hete hangijzers worden gelanceerd.

Accreditatie:
 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
In samenwerking met:
Prijs (incl. btw)
€ 121,00
Prijs (excl. btw) € 100,00

De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.

De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Didier De Buyst, Johan Boon en Toon Lysens hebben de handen in elkaar geslagen om hierover een lijvig boek samen te stellen. Ze zijn alle drie dagelijks betrokken bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek hetzij als deskundige, hetzij als magistraat, hetzij als voorzitter van de aanvaardingscommissie van het nationaal register. Voor de onderdelen van dit boek die ze zelf niet beheersen deden ze een beroep op andere auteurs en op de welwillende medewerking van tal van deskundigenverenigingen uit bijna alle beroepsgroepen waarbinnen gerechtsdeskundigen worden aangeduid. Het resultaat is een opus van meer dan 300 pagina’s geworden getiteld "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Meer informatie vindt U hier.

Het boek wordt op 08.02.2022 officieel voorgesteld in het bijzijn van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord ervan heeft geschreven. De hoofdredacteurs zullen daarna aan het woord komen om de inhoud van het boek toe te lichten en hun inzichten te geven over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat aan het ondergaan is. Daarbij er mogelijkheid tot vraagstelling aan de minister alsook een debat met de sprekers en tussen de deelnemers aan het colloquium. Via de geëigende kanalen zal op voorhand door ie-net een bevraging van de deskundigenverenigingen naar de problemen, knelpunten en hete hangijzers worden gelanceerd.

 • Verwelkoming door Egbert Lox, Algemeen voorzitter van ie-net ingenieursvereniging, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
 • Inleiding en situering door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur en medehoofdredacteur van het boek
 • Digitalisering en toegankelijkheid van justitie door Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en Minister van Justitie
 • Vraag en antwoord sessie met de Minister
 • Het statuut van de gerechtsdeskundige door Toon Lysens, Erevoorzitter Kh. Tongeren, voorzitter van de aanvaardingscommissie van het NRGD en medehoofdredacteur van het boek
 • De deontologie van de gerechtsdeskundige door Johan Boon, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel en medehoofdredacteur van het boek
 • Uitdadingen op korte en lange termijn bij de uitoefening van het mandaat van gerechtsdeskundige door Didier De Buyst, Gerechtsdeskundige, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars en medehoofdredacteur van het boek
 • De samenwerking tussen deskundigen en advocaten: een resultaatgerichte aanpak door Peter Callens, Advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies
 • Slotwoord door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur
 • Egbert Lox
 • Didier De Buyst
 • Vincent Van Quickenborne
 • Toon Lysens
 • Johan Boon
 • Peter Callens

Doelpubliek
Advocaat, Magistratuur, Bedrijfsjurist

Interessant voor
gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, bedrijfsjuristen e.d.

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld voor dit colloquium bedraagt 100 euro (excl. 21% btw) / 121 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan de opleiding
 • de bijhorende publicatie ‘Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige’
 • de documentatie van de hand van de sprekers

Duur

3u.10

Beschikbaarheid

Op het moment dat u het on demandwebinar start, hebt u nog 48 uur de tijd om dit te bekijken. Daarna hebt u geen toegang meer tot het webinar.

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie?   www.kmo-portefeuille.be

Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Annuleren

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Inschrijven


Persoonlijke gegevens (gepubliceerd op deelnemerslijst)


Overzicht en betaling

Voeg een eerste deelnemer toe.Voorwaarden


Voorwaarden
Betaal nu enkel de btw

Totaal

Totaal (excl. btw)
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief