Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Infrastructuur

Zonnepanelen | die KeureWe hebben energie nodig voor 2 verschillende doeleinden: enerzijds voor de voorzieningen van het hele gebouw (de infrastructuur) en anderzijds voor de bediening van alle machines.

Die Keure zet maximaal in op energie uit duurzame bronnen en heeft als doel om 100% onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

  • Vandaag is 96% van de energie die we gebruiken afkomstig uit duurzame energiebronnen, waarvan ongeveer 30% geproduceerd wordt met onze eigen zonnepanelen. We kozen bewust voor de cadmiumvrije polykristallijnen panelen van Canadian Solar, omdat ze voldoen aan de eisen op vlak van milieu en duurzaamheid. De rest van de energie kopen we in uit 100% duurzame bronnen (zon, wind, water en biomassa).
  • Ongeveer 80% van de verwarming van onze gebouwen halen we uit restwarmte van de restverbrandingsoven van Brugge (IVBO).
  • 4% van ons energieverbuik is nu nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ons streefdoel is om dat percentage tot nul te herleiden.
  • Ons sanitair werkt op regenwater.
  • Die Keure gebruikt zelfdovende verlichting in de kantoorgebouwen.
  • We nemen diverse energiebesparende maatregelen en investeren in duurzamere oplossingen: recent vernieuwd dak, extra isolatie bij verbouwingen, lucht/lucht-warmtepomp voor verwarming en koeling, energiezuinige apparatuur, volledige productie uitgerust met ledverlichting, automatische zonnewering (minder airco), frequentiegedreven compressoren (enkel volgens werkelijke nood van het moment).