die Keure Educatief

Voorbereidend schrijven  |  vanaf 3 jaar

Krullenbol

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die de leerkracht bewustmaakt van het ontwikkelingsproces dat een kleuter doorloopt om tot schrijven te komen.

 • Breed keuzeaanbod van activiteiten
 • Met apart aanbod grootmotorisch bewegen
 • Schrijfritmiek als rode draad
 • Inzetbaar van 3 tot 7 jaar
 • Goeie voorbereiding op Luna (schrift)

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting. 

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

Krullenbol 3+ - activiteitenboek

Thema’s feest en zon

Krullenbol 3+ -
fiche

Grootmotorisch bewegen: Dans 3 Regenlied

Krullenbol 3+ -
posters

Grootmotorisch bewegen

Krullenbol 3+ - schrijfpatroonkaarten

Thema herfst

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Krullenbol

Van bewegen tot schrijven

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die je als leerkracht bewustmaakt van het ontwikkelingsproces dat een kind moet doorlopen om tot schrijven te komen. Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen. De vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van activiteiten. Alle activiteiten zijn uitvoerig in de praktijk getest.

Het is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren … 
 

Volgorde en activiteiten vrij kiezen

Je maakt een keuze uit een brede waaier activiteiten, naargelang de doelen die je wilt oefenen. Er is veel ruimte voor differentiatie en we voorzien heel wat instrumenten om de kinderen individueel te begeleiden. Dus geen strakke methode die van begin tot einde gevolgd moet worden. 

Ritmiek

Ritmiek vormt de rode draad: muziek, ritme, klank, beweging … Kinderen leren door muziek de samenhang voelen tussen lichamelijke bewegingen en bewegingsuitdrukkingen op papier. Muziek stimuleert kinderen om oefeningen en bewegingen te herhalen en de vaardigheden te automatiseren. 

Pakket schrijfritmiek

Krullenbol bestaat bij de drie leeftijdsgroepen telkens uit vijf thema’s, die op hun beurt een reeks hoofdstukken bundelen. In elk hoofdstuk wordt een basisbeweging, een vorm of patroon behandeld.

Om kleuters te leren schrijven, komen de schrijfvaardigheden meermaals aan bod doorheen de verschillende thema’s. Het aanbod is heel ruim. Je biedt gemakkelijk activiteiten op maat aan. 

 • Herfst
 • Koude dagen
 • Feest
 • Daar is de zon
 • Allerlei

Pakket grootmotorisch bewegen

Omdat een goede ontwikkeling van de grote motoriek belangrijk is bij het voorbereidend schrijven, wordt met Krullenbol ingezet op grootmotorisch bewegen aan de hand van een apart aanbod bestaande uit muzikale beweegopdrachten met: 

 • Beweegkaarten
 • Muziek
 • Beweegfiches
 • Video’s

Het pakket beweegkaarten bevat de bewegingen uit deze dansen samen met een ruim aanbod andere kaarten om zo doorheen het jaar regelmatig aan de grote motoriek te kunnen werken. Krullenbol zet jouw klas dan ook graag aan het bewegen met verschillende bewegingsdansen die gelinkt zijn aan diverse thema’s, waaronder de boerderij, de ruimte en het circus. Deze zijn uitgewerkt op maat van iedere leeftijdsgroep.

Het enige wat jij nodig hebt, is toegang tot ons online leerplatform Kabas, waar wij al dit materiaal voor jou bundelden. 

Motorische oefendidactiek

Een groot deel van de basisbewegingen, vormen en patronen komt terug doorheen de verschillende leeftijdsgroepen. Dat maakt het mogelijk om indien nodig gebruik te maken van een activiteit uit een andere leeftijdsgroep.

Binnen een hoofdstuk zijn de activiteiten geordend volgens stijgende moeilijkheidsgraad.

Bij veel activiteiten zijn variaties voorzien die zorgen voor meer oefenkansen of extra uitdaging.

Op het einde van elk hoofdstuk vind je enkele korte activiteiten om ondersteunende vaardigheden bij het (voorbereidend) schrijven extra te oefenen.

 

De Krullenbolboom biedt een overzicht van alle doelen die aan bod komen en vormt de basis voor observatie van de kleuters. Als een blaadje (=doel) beheerst is, kan deze ingekleurd worden. Zo bouw je per kleuter een overzicht op. 

Wat mag je verwachten?

Tijdens deze vorming wordt de schrijfritmiekboom doorlopen. We staan stil bij de wortels, de verschillende takken en blaadjes. Het belang van bewegen, lateralisatie, visuele vaardigheden, handvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie, schrijfhouding, pengreepontwikkeling, schrijfbeweging, vormen, lijnen en patronen … komt allemaal aan bod.

De visie van schrijfritmiek wordt duidelijk en je krijgt heel wat tools mee om doelgerichter rond voorbereidend schrijven te werken. Je leert doorheen de scholing Krullenbol beter kennen. Deze scholing is interessant voor wie Krullenbol wil leren kennen of doelgerichter aan de slag wil met de methode.

Interactieve nascholing

Deze praktijkgerichte vorming waarbij theorie mooi afgewisseld wordt met enkele doe-opdrachten kan doorgaan als:
 • personeelsvergadering of pedagogische studiedag ter plaatse of online (2 of 3 uur)
 • individueel ter plaatse (op verschillende locaties in Vlaanderen en Nederland) of online (3 uur)

Meer info of een nascholing boeken? Surf naar www.schrijfritmiek.be.

E-learning

Deze vorming als e-learning verloopt via een online link. Interactie met de auteur Dorine Cleve is niet mogelijk. De infosessie duurt 1,5 uur en kan via de link (door het volledige schoolteam) bekeken worden.

Klik hier om te bestellen.

Lesgever: auteur Dorine Cleve

Auteur Dorine Cleve

Dorine Cleve, auteur van de voorbereidende schrijfmethode Krullenbol en oprichtster van HAHA-Handige Handen (fijnmotorisch en didactisch oefenmateriaal – firma Baert). In 2017 werd Schrijfritmiek opgericht. Ze geeft praktijkgerichte vormingen rond motorische ontwikkeling. Dorine heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van kinderen met een motorische beperking. Met haar achtergrond in kritische ontwikkelingsbegeleiding (lateralisatie), psychomotoriek en reflexintegratie wil ze met Krullenbol en HAHA leerkrachten, ondersteuners en therapeuten inspireren en kinderen stimuleren in hun motorische ontwikkeling. 

Contact

 

 

Digitaal op Kabas

 • Muziek
 • Ondersteunende video’s
 • Instructiefilmpjes
 • Doelen, leerlijn en overzichten

Op papier

 • Schrijfvaardigheden
  • Activiteitenboek
  • Muziek
  • Kopieermap
  • Set klassikaal materiaal
  • Vraag en antwoord
  • Beweegkaarten
 • Grootmotorisch bewegen
  • Handleiding
  • Muziek
  • Posters
  • Beweegkaarten

Geef je les in Nederland en wens je meer informatie? Contacteer onze besteldienst!
Tel: 0032 50 47 12 88
E-mail: besteldienst@diekeure.be

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Kerst in de kleuterklas

Ontdek hoe Krullenbol jouw kleuters laat oefenen op schrijfvaardigheden in het mooie kerstthema.