die Keure Educatief

KRULLENBOL

Lijnvorming grootmotorisch ervaren met Krullenbol

De methode voorbereidend schrijven schenkt aandacht aan het grootmotorisch ervaren van de lijnvorming. Door grote bewegingen te maken, ervaren kleuters wat vormen en patronen inhouden. Een leuke activiteit om ook eens buiten te doen tijdens de lente dankzij de vrolijke video’s met voorbeeldbewegingen van Krullenbol.

Fijne én grove motoriek

Krullebol zet in op de fijne en grove motoriek met heel wat boeiend materiaal om die ontwikkeling te ondersteunen in de vorm van muziek, video’s, patroonkaarten, beweegkaarten en -posters 

Aan de slag met de lijnvorming

Om de kinderen vertrouwd te maken met de basisbewegingen, vormen en patronen die horen bij het verwerven van schrijfvaardigheden, zet Krullenbol in op het grootmotorisch ervaren van de lijnvorming. Door grote bewegingen te maken met de handen in de lucht of met linten, ervaren de kinderen met hun hele lichaam wat de vormen en patronen inhouden. Het grootmotorisch oefenen van de lijnvorming is ideaal als start van een activiteit en als herhaling doorheen de week.

Video's grootmotorisch ervaren

Op de digitale toolbox Kabas biedt Krullenbol nieuwe video’s aan rond het grootmotorisch ervaren van lijnvorming! Daarin wordt op muziek in een thematische setting en met leuke attributen aan de kleuters voorgetoond hoe ze de grote bewegingen met hun handen of de linten moeten maken. 

Enkele thema’s sluiten perfect aan bij de seizoenen. Zo kun je lente- en zomerthema’s inzetten voor een les in de buitenlucht. Vorm samen met de kleuters maar eens een vlinder op de speelplaats of op het gras, maar vooral lekker buiten! 🌿🦋

Meer van Krullenbol?

Door de aandacht voor de fijne en grove motoriek maakt Krullenbol de leerkracht bewust van het ontwikkelingsproces dat een kleuter doorloopt om tot schrijven te komen. Daarvoor biedt de methode voor kleuters vanaf 3 jaar tot 7 jaar een breed keuzeaanbod van activiteiten: 

  • met een apart aanbod grootmotorisch bewegen;
  • met schrijfritmiek als rode draad;
  • en als goeie voorbereiding op de methode schrift vanaf het 1e leerjaar: Luna

Luna

Wil je een methode graag van dichterbij op papier en digitaal ontdekken?