die Keure Educatief

Wereldoriëntatie  |  1e – 6e leerjaar

Wouw

Wouw is de opvolger van Mundo. De wouw is een roofvogel: levendig, actief en alert. De vogel getuigt van veel kennis en kunde, durf en doorzetting. Het zijn ook deze eigenschappen die we de leerlingen willen aanleren. 

 • Aanpasbaar aan snel veranderende wereld
 • Actieve lessen en opdrachten
 • Uitgebreid gamma digitale tools
 • Vertrekt van zelfontdekkend leren
 • Nieuwe actuele kennisthema’s zoals mediawijsheid en duurzaamheid

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Wouw 1 - handleiding

Thema 1 Deze klas is top

Wouw 1 - handleiding

Thema 2 Hans en Grietje

Wouw 1 - handleiding

Thema 5 Klas vol talent

Wouw 1 - handleiding

Thema 8 De tuin van Bolle

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Wouw

Diabolo

Wouw is opgebouwd volgens het Diabolo-model. De didactische blauwdruk voor onze nieuwe methodes. Daarmee geven we jou ruimte en opties om samen met je leerlingen kennis en inzicht op te bouwen, maar hen tegelijk ook weerbaar, creatief en ‘skilled’ te maken. Dat onze methodes multimediaal zijn geworden, is evident. Maar ook de inhoud en opbouw hebben we herdacht. Zo helpen onze methodes jou en je leerlingen te leren in deze verander(en)de wereld.

Deze nieuwe wereld vraagt daarom een ander wereldoriënterend onderwijs dan dat waarmee we tot op heden vertrouwd waren. Wouw onderwijst je leerlingen in klassieke én nieuwe kennisthema’s zoals globale geletterdheid, systemisch denken, digitale en duurzaamheidsgeletterheid.

Flexibele leermaterialen

 • Een aanbod per thema, zowel digitaal als op papier
 • Alle werkmateriaal voor de leerlingen gebundeld in een werkboek per thema

Doelgerichte thema’s

 • Een cluster van doelen vormt de rode draad van het thema
 • Wouw zet ook in op specifieke educaties met thema’s rond duurzaamheid, ecologie, erfgoededucatie, consumptie, mediawijsheid …

Actieve en gevarieerde lessen

 • Actief in elke fase van het thema: flipping the classroom als Wouw-moment, een digitale les met de miniwebsites in de lessen, een constructie-activiteit als Wouw-actie.
 • Gevarieerd omdat leerkracht en leerling afwisselend aan zet zijn. Bovendien komt de info vanuit beelden, teksten, digitale bronnen, observatie en waarneming, experimenteren en onderzoeken.

Een sterke leerlijn leren leren en evaluatie

 • Klassikaal herhalingsmoment na elk thema
 • Studeren aan de hand van een studiewijzer
 • Thuis voorbereiden met de oefentoets en digitale oefeningen
 • Gesloten- en openboektoetsen bij elk thema
 • Zelfevaluatie en observatiemogelijkheden om de brede ontwikkeling te volgen, te ondersteunen en te stimuleren
De sterke leerlijn leren leren en evaluatie uit Mundo, onze vorige methode wereldoriëntatie, blijft behouden.
 

Digitaal als krachtige onderwijstool

In de verschillende fases van de thema’s (ontdekken, onderwijzen en toepassen) wordt een breed gamma aan digitale tools ingezet. Ontdek ze allemaal onder Blended materiaal.

Opbouw van een jaar

Wouw behandelt 9 thema’s per leerjaar. Elk thema heeft een set van doelen als rode draad.

Thema 9 vormt een afsluitend thema waarin de doelen uit de acht voorgaande thema’s herhaald worden.

Leerlijnen worden opgebouwd doorheen de zes leerjaren:

 • Techniek begrijpen, duiden en hanteren
 • Leerlijn levende natuur (seizoenen en ecosystemen)
 • Persoonlijke ontwikkeling en sociaal-culturele diversiteit
 • Leerlijn tijd
 • Leerlijn ruimte

In de hogere leerjaren wordt ingezet op actueel thema’s over een specifieke educatie

 • mediawijsheid
 • duurzaamheid
 • erfgoededucatie
 • consumptie, financiële geletterdheid en mediawijsheid

Opbouw van een thema

De structuur van Wouw is gebaseerd het Diabolo-model van die Keure die de doorlooptijd in drie fasen indeelt die neerkomen op ontdekken – onderwijzen – toepassen.

Diabolo bij Wouw

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken: Wouw-moment (intro)

 • Korte activiteit die interesse wekt en voorkennis activeert
 • Actief buiten, multimediaal of via digitale tools
 • De leerling ontdekt en wordt geprikkeld
 • De leerkracht coacht
 • Wouw-gevoel van verwondering wordt opgeroepen. De leerlingen stellen zich vragen waar ze doorheen het thema een antwoord op zoeken.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen: Wouw-lessen (midden)

 • Reeks leeractiviteiten
 • De leerkracht onderwijst
 • De leerlingen doen op een doelgerichte manier kennis, inzichten en vaardigheden op
 • Actieve en gevarieerde werkvormen
 • Differentiëren naar tempo en niveau is mogelijk
 • Eindigt met een klassieke toets

Diabolo - Toepassen  Toepassen: Wouw-actie (outro)

 • De Wouw-actie = een activiteit die de transfer maakt
 • De leerling past toe wat hij/zij geleerd heeft in een andere context, gaat actief en creatief aan de slag en reflecteert op het leerproces
 • Deze activiteit draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling
 • Wouw-gevoel van trots wordt bereikt.
 • De leerkracht coacht de leerlingen in hun toepassing

Aanvullend biedt Wouw biedt materiaal om de leerlingen in hun brede ontwikkeling te volgen, ondersteunen en stimuleren:

 • Herhalingsmoment in quizvorm
 • Studiewijzer
 • Open- en geslotenboektoets: De toetsen zijn rechtstreeks gelinkt aan de studiewijzer van het werkboek. De leerlingen krijgen dus vooraf zicht op de manier waarop de inhouden en vaardigheden straks worden bevraagd. Met een oefentoets kunnen ze digitaal nagaan in hoeverre ze voorbereid zijn.
 • Rubrics voor onderzoeksvaardigheden / metacognitieve vaardigheden / sociale vaardigheden / spreekvaardigheden / mediavaardigheden
 • Zelfevaluatie

Met de onderdelen Milan en Kite krijg je de mogelijkheid om op een speelse manier vanuit wereldoriëntatie een link te maken naar taal en meer specifiek naar het Frans en het Engels.

 • Kite: Engels vanaf het tweede leerjaar
 • Milan: Frans voor de zes leerjaren
 • Bij elk Wouwthema één suggestie

 

 • Vanaf het 5e leerjaar een dubbele leerlijn voor wie er niet mee start of voor leerlingen die al één of meerdere jaren taalinitiatie kregen.
 • Speels, actief en muzisch
 • Onbewust en spelenderwijs breiden de leerlingen hun woordenschat uit en leren ze grammaticale elementen kennen.

 

 • Gevarieerde werkvormen en materialen:
  • Prenten en woordkaarten
  • Links naar leuke liedjes
  • Spelmateriaal
  • Kopieerbladen met opdrachten

Kahoot!-quiz

Stellingentool als alternatieve werkvorm die je in lessen maar ook in Wouw-momenten inzet om voorkennis op te roepen, naar meningen te peilen …
Kahoot-quiz bij Wouw

Simulaties

Met de digitale simulaties van Wouw kan de leerling ingrijpen op factoren binnen bepaalde processen uit de domeinen natuur of techniek. De leerling leert de processen zo onderzoekend kennen.
In een Wouw-moment experimenteren de leerlingen vrij, in een Wouw-actie lossen ze gerichte toepassingen op met hun verworven inzichten. De simulaties zijn zowel thuis als klassikaal inzetbaar.
Simulatie Hoe groeit een plant bij Wouw

Tijdslijn

Als alternatief voor de statische tijdsband aan de klaswand ondersteunt deze dynamische tool de tijd-thema’s. De tool bevat de opbouwende lijn van eeuw naar eeuwen naar historische periodes, maar ook de relatieve tijdlijnen die fases in een ontwikkeling aangeven.
Tijdslijn bij Wouw

Google Earth

Als alternatief voor de statische wandkaarten aan de klaswand ondersteunt deze dynamische tool de ruimte-thema’s (voornamelijk in de hoogste leerjaren). 
Google Earth bij Wouw

Sorteertool

Een bord om kernbegrippen of foto’s vrij te ordenen, vaak ingezet in een Wouw-moment of als instap van een les. De tool helpt de achtergrond of voorkennis van leerlingen in beeld te brengen.
Sorteertool bij Wouw

Minisites

De Wouw-site is een afgeschermde website bij een thema waarop specifiek geselecteerde informatie aangeboden wordt. Op de sites leren de leerlingen omgaan met digitale bronnen binnen een veilige afgeschermde omgeving. De digitale informatie zoals tekst, beeld, audio en video is geschreven en/of geselecteerd op maat van hun leeftijd.
Minisites bij Wouw

Selfietool

Een tool voor zelfreflectie en -evaluatie bij elke Wouw-actie. De leerkracht roept een spiegel op waarin 3, 4 of 5 reflectievragen van het thema geprojecteerd. Elke leerling antwoord op een briefje voor zichzelf en bewaart zijn of haar evaluatiefiche in een persoonlijke envelop of map.
Selfietool bij Wouw

Digitaal op Kabas

 • Oefentoetsen
 • Digitale oefeningen op woordenschat en inhoud
 • Digitale tools
  Kahoot!-quiz, simulaties, tijdlijn, Google Earth, sorteertool, minisites, selfietool …
 • Actuarubriek
 • Lessuggesties bij Wouw-momenten en -acties
 • Overkoepelende documenten, overzichten en achtergrondinformatie bij de thema’s
 • Bordboek

Op papier

 • Werkboek per thema met:
  • Bronmateriaal (teksten, artikels …)
  • Materiaal voor actieve werkvormen (fiches voor proefjes, uitknipvellen, stickervellen …)
  • Studiewijzer
 • Posters
 • Handleiding per thema
 • Bijlages

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Week van de Bij

Van 26 mei tot 2 juni staat de bescherming van bijen en andere bestuivers in de kijker. Wouw legt uit waarom!