die Keure Educatief

Verkeer |  1e t.e.m. 6e leerjaar

Fluo

Fluo is de nieuwe methode voor verkeers- en mobiliteitseducatie voor het 1e tot en met het 6e leerjaar.

 • Uniek adaptief oefenaanbod voor elke leerling
 • Actief ervaringsgericht leren
 • Aangepast aan de eigen verkeersomgeving

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Fluo 1 - handleiding

Handleiding voor het 1e leerjaar

Fluo 1 - werkboek

Werkboek algemeen

Fluo 1 - werkboek

Werkboek fietser

Fluo 1 - werkboek

Werkboek voetganger

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Fluo

Diabolo

Fluo is ogebouwd volgens het Diabolo-model, de didactische blauwdruk voor onze nieuwe methodes. Daarmee geven we jou ruimte en opties om samen met je leerlingen kennis en inzicht op te bouwen, maar hen tegelijk ook weerbaar, creatief en ‘skilled’ te maken. Dat onze methodes multimediaal zijn geworden, is evident. Maar ook de inhoud en opbouw hebben we herdacht. Zo helpen onze methodes jou en je leerlingen te leren in deze verander(en)de wereld.

Fluo_Diabolo

Fluo focust op actieve verkeerslessen

 • Dunne werkboekjes 
 • Beduidend meer lestijd naar het ervaren en inoefenen met simulaties, op leeruitstappen, op een oefenparcours …

Fluo gaat voor een persoonlijk digitaal leertraject

Fluo bevat een uitgebreid digitaal pakket met assets die de leerkracht kan inzetten waar en wanneer hij/zij wil: 

 • een adaptief traject om de voorkennis en beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen 
 • een aanbod van digitale instructievideo’s en simulaties om de leerlingen te laten oefenen 
 • een adaptief traject om na te gaan of de leerlingen de nodige kennis en vaardigheden beheersen vooraleer naar de concrete verkeerspraktijk te gaan

Fluo staat voor verkeer op maat van je omgeving

Omdat het verkeer in een stad fundamenteel verschillend is van het platteland, nemen we die verschillen mee doorheen de voorbeelden en situaties.

Fluo staat voor maximaal efficiënte verkeersopvoeding

Fluo wil de leerlingen op een zo efficiënt mogelijke manier de kennis en inzichten rond verkeer laten verwerven waardoor er maximale oefentijd vrijkomt om de kennis en inzichten toe te passen. 

Hiervoor zet de methode in op een combinatie van papier en een digitaal adaptief systeem. De instructietijd wordt beperkt, de oefen- en doe-tijd in klascontext wordt optimaal benut. 

 

Opbouw van het leerjaar 

Fluo delen we op in vijf thema’s die terugkeren over de zes leerjaren heen: 

 • Voetganger 
 • Fietser 
 • Passagier 
 • Schoolomgeving 
 • Mobiliteit 

Opbouw van een thema 

 

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken: Fluo-moment (25 minuten intro) 

Als leerling krijg je een persoonlijke opwarmreeks met digitale oefeningen. De reeks bevat zowel oefeningen die de kennis en vaardigheden van de voorbije jaren herhalen, als oefeningen die voor de nieuwe doelen polsen naar de voorkennis. De opwarmreeks is individueel aangepast aan elke leerling. De leerling maakt de oefening thuis of op school, naargelang de situatie. 

Als leerkracht krijg je de scores en heb je in één overzicht de voorkennis van je klasgroep in kaart om je lessen op een goeie manier te starten. 

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen: Fluo-lessen (midden)

De leerlingen gaan in interactie over de diverse situaties, ze leggen meningen en ervaringen samen en gaan op zoek naar het meest veilige gedrag. Fluo maakt gebruik van veel beeldmateriaal zodat de leerlingen de verkeersregels en juiste gedragingen meteen voor zich zien. Op het einde van elk werkboekje vind je een overzicht van de nieuwe leerstof. 

Na de lessenreeks krijgen de leerlingen een digitale adaptieve oefenreeks. Daarin toont elke leerling dat hij/zij de nieuwe leerstof beheerst en klaar is voor de praktijk. Het oefentraject is opnieuw op maat van elke leerling: het houdt rekening met wat de leerling in de opwarmreeks al presteerde. Bij wie de leerstof nog niet voldoende is aangeleerd, worden er instructievideo’s aangeboden. Leerlingen die de leerstof vlot beheersen, worden verder uitgedaagd met moeilijkere oefeningen en simulaties 

Zodra leerlingen de leerstof beheersen, oefenen ze in de praktijk: op een parcours binnen de school, een plein in de buurt of door een leeruitstap in de omgeving krijgen de leerlingen de kans om hun verkeersvaardigheden in een concrete, reële verkeerscontext in te oefenen onder begeleiding. Tijdens die praktijklessen groeien ze uit tot vaardige verkeersdeelnemers wanneer ze zich zelfstandig in het verkeer zullen begeven. 

Diabolo - Toepassen  Toepassen: Fluo-actie (50 minuten outro) 

Leerlingen passen de kennis en vaardigheden toe in hun eigen context en maken toepassingen in gevarieerde situaties: maquettes over de schoolomgeving, affiches om passanten rond de school aan te zetten tot veilig verkeersgedrag, fietscontroles bij andere leerjaren … 

Zo tonen ze aan dat ze de kennis en vaardigheden beheersen door die in te inzetten in diverse situaties, afhankelijk van de eigen context en de tijd nemen voor zelfreflectie.

Digitaal met co-teacher Kai 

Met Kai volgen leerlingen op Kabas een aangepast digitaal oefentraject per thema van de leerstof die de leerlingen moeten beheersen. De leerlingen dienen in dit traject minstens 75% te halen op elk doel vooraleer het als beheerst wordt opgenomen in het resultatenoverzicht.

Op papier 

Voor wie toch liever nog toetsen op papier afneemt, voorziet Fluo per thema een klassieke toets als kopieerblad. 

Buiten het klaslokaal 

De vaardigheden vallen niet te scoren op papier of op scherm. Daarvoor zet Fluo in op observatie terwijl de leerlingen oefenen op het parcours of in het verkeer rondom de school. Fluo voorziet hiervoor observatielijsten voor de leerkracht. Voor de fietsvaardigheden krijgen de leerlingen een overzicht van deze vaardigheden in hun werkboekje waarbij ze aanduiden in welke mate ze die beheersen. Dit fietsdiploma voorzien we voor het 3e t.e.m. het 6e leerjaar, waar je eindigt met het gekende fietsexamen. 

Wie is Kai? 

Kai is jouw co-teacher op Kabas die je leerlingen op het passende moment een slim aanbod geeft van oefeningen en instructie.Kai heeft, net zoals jij, alle eigenschappen van een topleerkracht en biedt een schat aan digitaal materiaal om iedere dag bij te springen in je klas. Jouw co-teacher neemt het even van je over zodat jij tijd vrijspeelt om te doen wat jij beter kan: die kinderen helpen die jouw expertise het meest nodig hebben. 

Ontmoet Kai

Jouw co-teacher zorgt voor de individuele trajecten 

Kai maakt individuele leerpaden, adaptief en dus volstrekt uniek voor elke leerling. Dat gebeurt op het niveau van elk leerdoel. Een leerling kan voor verkeer goed zijn voor het ene doel, maar vastzitten op een ander. Die leerpaden of -sporen krijg je aangeboden op Kabas, op de momenten in het leerproces waarin dat zinvol is. Dat is heel vaak na jouw instructie, maar dat kan ook in het begin zijn, om bijvoorbeeld de beginsituatie na de vakantie te bepalen. 

Kai construeert die leerpaden zelf, stap voor stap, terwijl de leerling aan het werk is. De co-teacher combineert daarvoor de kennis van het curriculum met een enorm aanbod van instructievideo’s en oefeningen op drie niveaus. Kai onthoudt alle resultaten op doelniveau en kiest op basis daarvan de volgende stap in het leerpad. Dat betekent concreet dat je voor een gepersonaliseerde voortgang volledig mag vertrouwen op Kai. Jouw co-teacher kent je leerlingen en de leerinhouden en maakt de keuzes die jij ook zou maken. 

Kai wisselt vlot tussen oefeningen op drie niveaus en schakelt over op instructie als dat nodig blijkt. Voor wie het echt vlot gaat, durft Kai zelfs al eens naar een volgend leerdoel schakelen, ondersteund met video-instructie. 

De leerkracht volgt op 

Jijzelf volgt alles transparant op de dashboards van Kabas, tot op het niveau van de gemaakte oefeningen. Je co-teacher toont alles wat je leerlingen doen. Kai corrigeert in jouw plaats en geeft je in real time feedback. Als alles vlot loopt, laat je Kai aan het werk. Loopt het wat minder, dan kun jij ingrijpen. 

Kai bij Fluo

 • een opwarmreeks: een oefenreeks die de leerlingen oriënteert op de komende leerinhouden en daarbij data verzamelt over zijn of haar beginsituatie.
 • een oefenreeks: een reeks die na de klassikale instructie komt en start vanuit de informatie uit de opwarmreeks. Kai geeft oefeningen op drie niveaus die eventueel worden afgewisseld met instructievideo’s. Leerlingen worden uitgedaagd om het expertenniveau te behalen.

Digitaal op Kabas 

 • Adaptieve leersporen met jouw co-teacher Kai 
 • Instructievideo’s 
 • Simulaties 
 • Handleiding  
 • Digitale bestanden zoals audio, video, presentatie, kopieerblad of bijlage 
 • Bordboek 

Op papier 

 • Drie werkboekjes per leerjaar 
 • Posters 
 • Handleiding 

Je combineert Fluo vlot met de methode wereldoriëntatie Wouw. De thema’s van Wouw bevatten ook een uitgebreid gamma aan digitale tools en vertrekken vanuit zelfontdekkend leren. Ook actuele kennisthema’s zoals mediawijsheid en duurzaamheid komen aan bod.

Nieuws, acties en inspiratie

Nieuws

Kai solliciteert!

Onze digitale co-teacher Kai solliciteert voor de job van zijn dromen. Ontdek zijn cv en motivatiebrief.