die Keure Educatief

Matti en Mona kleuter

Taalinitiatie Nederlands  |  1e – 3e kleuter

Matti en Mona kleuter

Matti en Mona kleuter is een multimediaal pakket om het Nederlands van anderstalige en taalarme kleuters intensief en efficiënt te stimuleren. Ze oefenen op een speelse manier woordenschat en zinnen maken.

 • Multimediaal pakket
 • Anderstalige en taalarme kleuters
 • Twee niveaus: eenvoudige woorden (Matti) en moeilijkere/abstractere woorden (Mona)

Bekijk de video's

Binnenkort verschijnt een afspeellijst met video’s over de methode.

Blader door het materiaal

Binnenkort verschijnt een selectie van het lesmateriaal.

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Matti en Mona kleuter

Eerste stappen in het Nederlands

Matti en Mona kleuter is een multimediaal pakket om anderstalige kleuters op een efficiënte manier de eerste stappen te laten zetten in het Nederlands. Matti en Mona kleuter kan ingezet worden in een onthaalklas, maar kan ook perfect functioneren in andere situaties waarin je gefocust basistaal wilt aanbrengen en oefenen ter ondersteuning van de klasleerkracht bij taalzwakke kleuters. Omdat er verschillende niveaus voorzien zijn, is de methode inzetbaar bij alle kleuters, van de jongste tot de oudste kleuters.
De kleuters maken zich samen met Matti en Mona de woordenschat en het maken van zinnen op een speelse manier eigen.

Aanpak

De aanpak van Matti en Mona kleuter is gebaseerd op de TPR-methode (Total Physical Response) van James Asher om een tweede taal verwerven. De methode vertrekt van de manier waarop kinderen hun moedertaal verwerven, namelijk leren al doende. De kleuters maken zich het Nederlands eigen door te luisteren, te handelen, ervaringen op te doen, spelletjes te spelen en zelf te benoemen en te vertellen. In Matti en Mona kleuter is het ervaren van plezier in communiceren in een veilige en ontspannen sfeer een belangrijke voorwaarde om een taal te verwerven.

Diabolo

Bij elk thema doorlopen we in de lessen eenzelfde opbouw volgens het Diabolo-model:


Diabolo - intro  Ontdekken (intro)
Er wordt steeds gestart met de intro. Hier wordt interactief verteld over de verhaalplaat en de nieuwe woorden met de bijhorende woordkaarten worden geïntroduceerd.


Diabolo - midden  Onderwijzen (midden)
Daarna volgt het midden. Hier worden de nieuwe woorden ingeoefend via spelletjes op een leuke en gevarieerde manier en de reeds aangebrachte woorden worden herhaald. Het mapje van het beeldwoordenboek wordt hierbij aangevuld. Daarnaast wordt er ingeoefend op het maken van zinnen met de nieuwe en herhaalde woorden. Bij de allerjongste kleuters worden zinnen nog niet ingeoefend.


Diabolo - outro  Toepassen (outro)
Tot slot volgt de outro waarbij kleuters zich de aangebrachte woordenschat volledig eigen maken in de klassituatie. Het gaat immers over woorden die in de dagelijkse context van de kleuterklas alom vertegenwoordigd zijn.

Voor elk thema zijn er voldoende spelletjes voorzien om een viertal lessen de woorden en zinnen in te oefenen. Gezien de vaak nog beperkte focus bij jonge kinderen geven we als richtlijn lessen van dertig minuten, maar uiteraard is de tijdsbesteding van een bepaalde les afhankelijk van de groep en de context.


Twee niveaus


Matti staat voor niveau 1 (de kern of de eenvoudigere woorden) en sluit het best aan bij de jongere kleuters en/of bij anderstalige nieuwkomers of kleuter die zo goed als geen voorkennis hebben van het Nederlands.
Mona staat voor niveau 2 (de uitbreiding of de iets moeilijkere, soms wat abstractere woorden) en is geschikt voor de oudere kleuters.

Digitaal op Kabas

 • Woordenschatspelletjes
 • Digitaal beeldwoordenboekje
 • Interactieve verhaalplaten met link naar de woordkaarten
 • Opgeknipt lesmateriaal:
  • Handleiding
  • Verhaalplaten
  • Woordkaarten
  • Extra materiaal zoals de screeninglijst en kopieerbladen als spelmateriaal

Op papier

 • Uitscheurbaar beeldwoordenboekje in bijhorend mapje
 • Handleiding
 • Verhaalplaten
 • Woordkaarten
 • Spelmateriaal:
  • Kleurendraaischijf
  • (Kleuren)dobbelsteen
  • Memory

Matti en Mona kleuter bestaat uit zestien thema’s die nauw aansluiten bij het leven van de kleuter. De (zorg)leerkracht kiest zelf de volgorde van de thema’s. Er kan gestart worden met elk thema naar keuze, waardoor het niet uitmaakt op welk tijdsstip de kleuter instapt bij het werken met Matti en Mona kleuter (bijvoorbeeld bij anderstalige nieuwkomers of instappeuters die tijdens het schooljaar instromen).

 • Thema 1: de klasfoto
 • Thema 2: goedemorgen!
 • Thema 3: in de kring
 • Thema 4: we spelen
 • Thema 5: in de poppenhoek
 • Thema 6: aan de knutseltafel
 • Thema 7: opruimen!
 • Thema 8: op het toilet
 • Thema 9: in de gang
 • Thema 10: op de speelplaats
 • Thema 11: in de rij
 • Thema 12: in de eetzaal
 • Thema 13: in de slaapklas
 • Thema 14: in de turnzaal
 • Thema 15: feest in de klas
 • Thema 16: en nu naar huis!

De methode Matti en Mona kleuter zal in de loop van het schooljaar 2023-2024 beschikbaar zijn.

Nieuws & inspiratie