die Keure Educatief

Geschiedenis  |  A-stroom, D- en D&A-finaliteit

Janus

Janus is een actieve blended methode geschiedenis. De methode achterhaalt denkpatronen en levenswijzen van vroeger en koppelt ze terug naar vandaag en morgen op een activerende manier: Janus laat leerlingen geschiedenis echt beleven.

 • Actualiseren van geschiedenis
 • Historisch inzicht verwerven
 • Kritisch bronnenonderzoek

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Janus 1 -
leerwerkboek

Deel 1 hoofdstuk 1 & 3 en Deel 2 hoofdstuk 1

Janus 2 -
leerwerkboek

Deel 2 hoofdstuk 1, Deel 3 hoofdstuk 1 en Deel 4 hoofdstuk 1

Janus 3 D -
leerwerkboek

Hoofdstuk 2, 5 & 10

Janus 3 D&A -
leerwerkboek

Hoofdstuk 3, 7 & 12

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Janus

Janus is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitale materiaal vind je op Polpo. 

Waarom Janus?

De methode is vernoemd naar de Romeinse god met de twee gezichten. Eén gezicht kijkt naar achteren, naar het verleden, en het andere naar de toekomst. Dat is precies wat Janus doet: denkpatronen en levenswijzen van vroeger achterhalen én terugkoppelen naar vandaag en morgen. Dat doen we op een activerende manier: rollenspellen, alternatieve werkvormen zoals hoekenwerk, begeleid zelfstandig werken … We gaan dus verder dan vraagjes oplossen bij teksten, Janus laat de leerlingen de geschiedenis beleven. 

Diabolo

Janus bestaat uit een leerwerkboek per jaar. Elk leerwerkboek is opgebouwd volgens het Diabolo-principe dat de doorlooptijd verdeelt in fases:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro)

De leerlingen situeren een vraagstelling in het historisch referentiekader en leggen de relatie tussen verleden, heden en toekomst. In de eerste graad gebeurt dat aan de hand van een stripverhaal (Gestript), in de tweede en derde graad aan de hand van een aantal bronnen (Fenestra).

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden)

 • Bronnenonderzoek: 

Janus leert leerlingen kritisch nadenken over bronnen en maakt hen attent op het onderscheid tussen een bron en een werk, primaire en secundaire bronnen, geschreven en ongeschreven bronnen … In het Janusje-van-Alles vinden de leerlingen een uitgebreid stappenplan om bronnen te onderzoeken aan de hand van een aantal kritische vragen. Doorheen het leerwerkboek krijgen de leerlingen hier oefeningen op, zodat ze zich het bronnenonderzoek eigen maken. 

 • Historische redenering: 

In Janus leren we de leerlingen heel expliciet historisch redeneren. We leggen de nadruk op het benoemen van oorzaak, gevolg en verband en laten hen nadenken over de continuïteit, verandering en gelijktijdigheid. 

 • Kern: 

Deze leertekst vat de feitenkennis van het hoofdstuk samen: de te kennen leerstof. De kern biedt de leerlingen een duidelijke houvast. In de tekst kunnen ze makkelijk markeren en noteren, een belangrijke stap bij het leren leren. 

 • Historisch speur- en denkwerk: 

De conceptuele en procedurele kennis wordt ingeoefend dankzij het historisch speur- en denkwerk. Deze opdrachten geven leerlingen de kans om de historische (feiten)kennis en historische vaardigheden te bundelen in een opdracht. 

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro) 

Per deel voorziet Janus een uitdagende transferopdracht waarin de leerlingen hun innovatiedenken, communicatievaardigheden en creativiteit oefenen en combineren met het historisch inzicht dat ze in dat hoofdstuk verworven hebben. Op Polpo bieden we telkens verschillende opties aan voor een transferopdracht. 

Spiraalaanpak

De hoofdstukken bouwen telkens verder op de eerder verworven kennis en vaardigheden. Zo krijgen leerlingen heel geregeld en heel consequent de nodige leerkansen om bronnen te analyseren en het historische redeneren in te oefenen. Dankzij deze spiraalaanpak herhalen de leerlingen automatisch de leerstof en kan de leerkracht ook vroeger evalueren, remediëren en differentiëren. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Janus enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren. 

Janus biedt digitaal mogelijkheden tot differentiatie op Polpo 

 • Differentiatie op interesse: leerlingen krijgen verbredende opdrachten als aanvulling bij het basismateriaal. 
 • Differentiatie op niveau: leerlingen krijgen zowel moeilijker als makkelijker tekstmateriaal om te remediëren en te verdiepen.

Janus voorziet een uitgebreid aanbod aan voorbeeldvragen aan de hand waarvan de leerkracht zowel toetsen als examens kan opstellen.  

Digitaal op Polpo

 • Digitale oefeningen 
 • Differentiatiemateriaal  
 • Jaarplan 
 • Concordantielijst 
 • Handleiding per hoofdstuk 
 • Bordboek 
 • Evaluatiemateriaal (voorbeeldvragen) 
 • Algemene visie en opbouw van Janus 

Op papier

 • 1e graad A-stroom
  Leerwerkboek
  2e graad D&A-finaliteit
  Leerwerkboek
  2e graad D-finaliteit
  Leerwerkboek
  3e graad D&A-finaliteit
  Leerwerkboek
  3e graad D-finaliteit
  Cursus
 • Janusje-van-alles: een stevige kaart bij elk leerwerkboek die leerlingen houvast biedt bij zelfstandig werk (bevat verschillende domeinen met uitleg en een stappenplan om bronnen te onderzoeken) 

Het materiaal van Janus volgt de timing van de hervorming:  

Janus 1*: zomer 2025
Janus 2: beschikbaar
Janus 3*: zomer 2024
Janus 4: beschikbaar
Janus 5: beschikbaar
Janus 6: zomer 2024 
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’23
* Vernieuwde uitgave minimumdoelen ’24

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Erfgoeddag

Op 21 april 2024 is het Erfgoeddag. Dit jaar staan we stil bij de rol van onze thuis doorheen onze geschiedenis.