die Keure Educatief

KADET

De intro's en outro's van Kadet

Onze nieuwe blended wiskundemethode Kadet maakt vanaf september zijn intrede in verschillende scholen. Kadet legt de link tussen wiskunde en de leefwereld van kinderen zodat de leerlingen het belangrijke leergebied als relevant ervaren: ik kan iets met wiskunde! Kadet ordent de leerstof in acht Kapen: 7 + 1. De opbouw van die Kapen bestaat telkens uit een intro en een outro. Wat houden die precies in? Lees er alles over en blader door de inkijkexamplaren!

Intro Kadet 3 - Kaap 3

Voorbeeld intropagina

Intro

Elke Kaap start met een intro, die:

  • bestaat uit een wiskundige probleemstelling met de verschillende doelen uit de komende Kaap;
  • de nieuwe thematische rode draad introduceert;
  • vooruitblikt naar de leerstof met de rubriek ‘Kaap in zicht’.

De intro speelt in op de nieuwsgierigheid, de leefwereld, de motivatie en de leergierigheid van de leerlingen. 

Bekijk de intro van Kaap 3 van Kadet 3!

Outro Kadet 3 - Kaap 3

Voorbeeld outropagina

Outro

Elke Kaap eindigt ook met een outro, die:

  • bestaat uit een concrete wiskundeopdracht over de opgedane kennis en inzichten van de afgelopen Kaap;
  • STEM-gericht werkt en wiskunde koppelt aan de realiteit.

De outro zet in op de leermotivatie van de leerlingen. 

Tip! Kadet biedt op Kabas een extra aanbod voor het oplossen van problemen, in de vorm van een PDF, Word en Google docs, bewerkbaar en afdrukbaar. Het extra aanbod kan dienen als alternatief voor de outro.

Ontdek de outro van Kaap 3 van Kadet 3!

Handleiding Kadet 3 - Kaap 3

Voorbeeld handleiding 

Handleiding

Elke Kaap bevat ook een handleiding. In die handleiding vind je de uitgeschreven lessen terug die bij de intro en de outro horen. 

Blader zeker eens door de handleiding!