die Keure Educatief

Wiskunde  |  1e – 6e leerjaar 

Kadet

Kadet is de nieuwe blended wiskundemethode die boeit, stuurt en verankert.

 • Digitale werkboeken op drie sporen
 • Gepersonaliseerde oefentrajecten met co-teacher Kai
 • Bewegend leren
 • Instructievideo’s en minigames
 • Computationeel en probleemoplossend denken

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Kadet 1 - handleiding

Kaap 1

Kadet 1 - scheurblok (1-2)

Kaap 1

Kadet 1 - scheurblok (2-3)

Kaap 1

Kadet 1 - werkboek

Kaap 1

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Kadet

Diabolo

Kadet legt de link tussen wiskunde en de leefwereld van de kinderen zodat de kinderen het belangrijke leergebied als relevant ervaren: ik kan iets met wiskunde!

Directe instructie

Kadet start bij nieuwe doelen met een klassikaal instructiemoment op een interactieve, gestructureerde en duidelijke manier. Daarbij neemt de leerkracht de leiding, de vervolgactiviteiten worden daarna afgestemd op de behoeften van de leerlingen.

Verlengde instructie

Na de basisinstructie (zie directe instructie) geeft Kadet bijkomende instructie aan een deel van de klas, terwijl andere leerlingen al zelfstandig verder oefenen op hun niveau.

Het differentiatieprincipe

Kadet voorziet oefenpaden in drie sporen en geeft ook een aanbod voor tempodifferentiatie, meestal ondersteund door Artificiële Intelligentie (AI).

Het oefenprincipe

Kadet voorziet voldoende tijd en aanbod om de nieuwe leerdoelen na de instructie in te oefenen tot ze zijn verankerd.

Het herhalingsprincipe

Kadet voorziet structurele momenten van herhaling waarbij reeds verworven doelen opnieuw worden ingeoefend.

Het CSA-model

Kadet voorziet de opbouw van wiskundige inhouden/doelen in drie stappen: concreet > schematisch > abstract.

Bewegend leren

Kadet combineert cognitieve activiteiten zoals instructie en inoefening met bewegen.

Opbouw van een leerjaar

Kadet ordent de leerstof in 8 Kapen: 7 + 1. De opeenvolging van Kapen kan optioneel worden onderbroken door momenten van toetsing.

 • In het begin van elk leerjaar kan je digitaal of op papier een voorkennistest afnemen. Die test toetst de voorkennis met vragen over de leerstof van het vorige jaar. Zo krijg je een duidelijk beeld van de beginsituatie van elke leerling. De test omvat de verschillende domeinen, maar beperkt zich wel tot de doelen die aan bod komen in de eerste Kaap.
 • Na Kaap 3 voorziet Kadet een aanbod overzichtstoetsen. Die kunnen optioneel digitaal of op papier gegeven worden voor de kerstvakantie, in december, of na de kerstvakantie, in januari.
 • Na Kaap 7 volgt er een aanbod van eindtoetsen voor een optionele digitale of papieren eindevaluatie op het einde van het jaar.
 • Kaap 8 is een herhalingswerkboek met de leerstof van het volledige leerjaar.

Opbouw van een Kaap

Een Kaap duurt 4 à 5 lesweken. Berekend aan de hand van 12 lestijden van 25 minuten per week in de 1e graad en 6 lestijden van 50 minuten per week in de 2e en 3e graad.

Elke Kaap kent dezelfde gestructureerde opbouw met ingeplande tijd voor herhaling, evaluatie en differentiatie.

Diabolo - intro  Ontdekken (= intro)

 • Elke Kaap start met een intro. De intro is een wiskundige probleemstelling met de verschillende doelen uit de komende Kaap. Dat maakt de leerlingen nieuwsgierig en haalt hen even uit het evenwicht.
 • De intro introduceert de thematische, rode draad van de Kaap. Daardoor creëren we een sterke link met hun leefwereld, met wat hen verwondert en motiveert om in de Kaap de nieuwe leerdoelen te halen.
 • De intro eindigt met de rubriek ‘Kaap in zicht’. Daarin blikken we vooruit naar de leerstof die in de lessen van de Kaap aan bod zullen komen. Die vooruitblik delen we met de leerlingen om hun leergierigheid te prikkelen.

Diabolo - midden  Onderwijzen (= midden)

Voor elke les waarin basisleerstof wordt aangebracht en ingeoefend, voorziet Kadet een vaste structuur, uitgeschreven in de handleiding met verschillende rubrieken. In het werkboek vind je basisoefeningen, tempo-oefeningen en niveau-oefeningen. Op die manier kan je sterk differentiëren op drie sporen.

Op Kabas kunnen de leerlingen in het digitaal werkboek dezelfde oefeningen maken als in de papieren versie: hetzelfde aantal in dezelfde volgorde en in dezelfde sporen. Kabas geeft daarbij op elk moment onmiddellijke feedback aan de leerling. De leerkracht kan op overzichtelijke dashboards de prestaties van de kinderen in real time volgen, zonder dat hij of zij zelf iets hoeft te corrigeren.
Aansluitend op de basisoefeningen vinden de leerlingen in het digitale werkboek trouwens een extra oefenspoor: de Kai-oefeningen.

De werkboekblaadjes die niet digitaal kunnen worden gemaakt staan ook als pdf op Kabas en zijn af te printen.

Ook de herhalingsles kan ofwel op papier op drie sporen (bewerkbaar en afdrukbaar vanuit Kabas) ofwel digitaal met Kai afgenomen worden.

Diabolo - outro  Toepassen (= outro)

 • Elke Kaap eindigt met een outro. De outro bestaat meestal uit een concrete wiskundeopdracht over de opgedane kennis en inzichten van de afgelopen Kaap.
 • In de outro wordt er veel STEM-gericht gewerkt en wordt wiskunde gekoppeld aan de realiteit, wat de leermotivatie ten goede komt.
 • De outro is het einde van de thematische rode draad van de Kaap.
 • Goed om te weten! Op Kabas wordt er een extra aanbod voor het oplossen van problemen aangeboden, in de vorm van een PDF, Word en Google docs, bewerkbaar en afdrukbaar. Dit aanbod kan dienen als alternatief voor de outro.

Wie is Kai? 

Kai is jouw co-teacher op Kabas die je leerlingen op het passende moment een slim aanbod geeft van oefeningen en instructie.Kai heeft, net zoals jij, alle eigenschappen van een topleerkracht en biedt een schat aan digitaal materiaal om iedere dag bij te springen in je klas. Jouw co-teacher neemt het even van je over zodat jij tijd vrijspeelt om te doen wat jij beter kan: die kinderen helpen die jouw expertise het meest nodig hebben. 

Ontmoet Kai

Adaptief traject aansluitend op een les

Aansluitend op de oefeningen in het werkboek vinden de leerlingen in het digitale werkboek een extra oefenspoor: de Kai-oefeningen. Na het doorlopen van een les starten leerlingen (optioneel) dit adaptieve traject zelfstandig op. Elke leerling krijgt dan een oefentraject op maat, aansluitend op de behandelde lesdoelen. Een spoor 3-leerling kan zelfs al kort georiënteerd worden naar de volgende les(doelen) in de leerlijn. Een traject bestaat uit een spoor van oefenreeksen en (eventueel) instructievideo’s.

Co-teacher Kai zet unieke oefeningen klaar voor elke leerling, jij als leerkracht krijgt realtime feedback

Adaptief traject in de herhalingslessen

Leerlingen kunnen ook de herhalingsles digitaal en adaptief maken met Kai. Elke leerling krijgt een oefentraject op maat, aansluitend op de behandelde lesdoelen van een reeks voorgaande lessen.  

Adaptief traject in de voorkennistest van Kadet 2-6

Vanaf het tweede leerjaar is de voorkennistest digitaal met Kai op Kabas beschikbaar. De voorkennistest toetst de voorkennis met vragen over de leerstof van het vorige jaar. Zo krijg je een duidelijk beeld van de beginsituatie van elke leerling. De test omvat de verschillende domeinen, maar beperkt zich wel tot de doelen die aan bod komen in de eerste kaap.

Papieren scheurblok

Het scheurblok volgt de lessenstructuur van de Kaap en is dus opgesteld op lesniveau.
In elk leerjaar zijn er twee scheurblokken voorzien:

 • Scheurblok 1-2: dit scheurblok bevat op elke pagina recto remediëring (spoor 1) en verso inoefening (spoor 2). Het dient als differentiatiemateriaal voor de spoor 1-leerlingen.
 • Scheurblok 2-3: dit scheurblok bevat op elke pagina recto inoefening (spoor 2) en verso verrijking (spoor 3). Het dient als differentiatiemateriaal voor de spoor 2- en 3-leerlingen.

De scheurblokken staan ook als pdf op Kabas en zijn af te printen als losse blaadjes op A4-formaat.

Digitaal scheurblok

Het digitale scheurblok laat de leerlingen op Kabas dezelfde oefeningen maken als in de papieren versie: hetzelfde aantal in dezelfde volgorde en in dezelfde sporen.
Kabas geeft daarbij op elk moment onmiddellijke feedback aan de leerling. De leerkracht kan op overzichtelijke dasboards de prestaties van de kinderen in real time volgen, zonder dat hij of zij zelf iets hoeft te corrigeren.

Oefenblaadjes

De oefenblaadjes zijn als pdf beschikbaar op Kabas en druk je als los blad af op A4-formaat. Oefenblaadjes zijn opgesteld op doelniveau en op de drie sporen en laten kinderen oefenen op één specifiek doel.

Gamehoek

In de gamehoek vind je een aanbod van minigames die leerlingen specifieke wiskundedoelen van de voorbije Kaap laat inoefenen in een uitdagende, motiverende game. De geselecteerde doelen coveren vooral leerstof die best gedrild wordt. Daarnaast heeft elke game ook een eigen verhaal met een gamedoel. Met het spelen van minigames verdienen de kinderen ook kwetons.

Evaluatie op papier

De papieren evaluatie staat op Kabas, in de vorm van een pdf, Word-bestand en een Google docs, bewerkbaar en afdrukbaar.

In de handleiding vind je onder andere de puntenverdeling, didactische tips, doe-opdrachten en luisteropdrachten, en een uitgebreide foutenanalyse.

Digitale evaluatie

Op Kabas staan de parallelle, digitale opdrachten van de evaluatie. Die worden automatisch gecorrigeerd en voor jou vertaald in een overzichtelijk resultatenscherm.

Automatisch gedifferentieerde taak

Aansluitend op de evaluatie kun je een automatisch gedifferentieerde taak aanbieden op Kabas. Wanneer de toets op papier werd afgelegd, geeft de leerkracht eerst zelf de scores in. Bij een digitale toets gebeurt dat dus automatisch.

Op basis van de individuele score van de leerling op elke opdracht (dus op elk doel) genereert Kabas per leerling een set aan digitale herhalingsoefeningen (taak). De taak omvat oefeningen op doelniveau die opgesteld zijn op de 3 sporen. Je kan dat voorstel wijzigen.

Digitaal op Kabas

 • Adaptieve leersporen met Kai
 • Werkboeken
 • Scheurblokken
 • Automatisch gedifferentieerde taak
 • Oefenblaadjes
 • Minigames
 • Instructievideo’s
 • Digitale bordschema’s
 • Ondersteunende documenten
 • Bordboek

Op papier

 • Werkboeken
 • Scheurblokken
 • Sloep (onthoudboekje)
 • Schatkist (rekendoos)
 • Posters
 • Handleidingen
 • Correctiesleutels
 • Bijlagen
 • 1e leerjaar: beschikbaar
 • 2e leerjaar: september 2024
 • 3e leerjaar: beschikbaar
 • 4e leerjaar: september 2024
 • 5e leerjaar: beschikbaar
 • 6e leerjaar: september 2024

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Kabas Kick-off

Bereid je voor op het nieuwe schooljaar met de Kabas Kick-off. Schrijf je snel in!