die Keure Educatief

ISAAC-AARDRIJKSKUNDE

Auteurs aan het woord: aardrijkskunde 3e graad

In het derde trimester dringen zich meestal een aantal vragen op: kies jij voor een (leer-)werkboek, eigen cursusmateriaal, digitaal materiaal …? Nu de minimumdoelen voor het vak aardrijskunde gekend zijn, brengt dat ook wel wat verandering met zich mee. Moeilijke keuzes met vergaande gevolgen voor leerling én leerkracht. Daarom deelt het auteursteam van Isaac-aardrijkskunde 3e graad met plezier de meest recente ontwikkelingen van deze methode.

Wat maakt Isaac-aardrijkskunde uniek?

Wat onmiddellijk opvalt, is de sterke focus op visueel leren. De dubbele pagina’s met prachtige figuren en uitleg in “infographicstijl” spreken zowel leerling als leerkracht aan! Met het leerwerkboek kan je flexibel aan de slag, waardoor het zich uitstekend leent tot verschillende lesstijlen of begeleid zelfstandig leren. Er is genoeg houvast voor de leerlingen, maar ze worden toch aan het denken en werken gezet. 

Beantwoordt Isaac-aardrijkskunde aan de nieuwe minimumdoelen?

Op basis van de leerplannen werd een coherente en originele opbouw bedacht voor de volledige graad en alle finaliteiten. Die opbouw volgt vaak, maar niet altijd, de chronologie van het leerplan. Het leerplan is een leidraad en een houvast, maar als leerkracht ben je vrij om de basiselementen van het leerplan naar je eigen hand te zetten. We kiezen in Isaac-aardrijkskunde bewust voor een doordacht verhaal over de verschillende uitgaven heen.

Voor wie is Isaac-aardrijkskunde geschikt?

Er komen drie varianten die aansluiten op de minimumdoelen voor de specifieke richtingen:

  • Isaac-aardrijkskunde 5 D-finaliteit ∙ wetenschappen is bedoeld voor de leerlingen uit de doorstroomfinaliteit met specifieke minimumdoelen voor aardrijkskunde.
  • Isaac-aardrijkskunde 5 D-finaliteit ∙ basis is bedoeld voor de leerlingen uit de doorstroomfinaliteit met de minimumdoelen voor de basisvorming.
  • Isaac-aardrijkskunde 5 D&A-finaliteit is bedoeld voor de leerlingen uit de dubbele finaliteit met de minimumdoelen voor de basisvorming.

We voorzien op Polpo naast het materiaal in de module heel wat uitbreidings- en differentiatiemateriaal voor elke finaliteit. Dus voor elk wat wils!

Is er voldoende differentiatiemateriaal?

Het digitale aanbod van uitbreiding en differentiatie wordt aangevuld met heel wat bronnenmateriaal. De bronnen zijn te vinden in de methode via QR-codes. De keuze om blended aan de slag te gaan, creëert een ideale balans voor de leerling. 

Wie is het brein achter Isaac-aardrijkskunde?

Een ervaren auteursteam dat al jaren lesgeeft in de verschillende finaliteiten. Inhoudelijk gereviewd door experts in het desbetreffende vakgebied. Geen recyclage van oude teksten of figuren, maar origineel en up-to-date!