Search

NIEUWS

Waarom die Keure kiest voor conventionele offsettechnologie

Led-uv- en nieuwe digitale technologie kennen een boom in de grafische sector. Begrijpelijk, want op vlak van productie bieden ze een aantal voordelen. Waarom die Keure dan toch zweert bij het traditionele offsetdrukken? We leggen het u graag uit.  

Ecologische overwegingen 

Als uitgeverij en drukkerij engageert die Keure zich om langs de hele productieketen zo duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Ons doel: een klimaatneutraal bedrijf worden. Om het met de woorden van onze CEO te zeggen:

“Een klimaatneutraal bedrijf word of ben je pas als op het eind van de rit het milieu geen hinder ondervindt van je onderneming of er ultiem zelfs beter van wordt. Inspanningen moeten daarom consequent zijn en op een veel breder vlak dan enkel het gebruik van papier uit verantwoord beheerde bossen.” – Alexis Bogaert

De voornaamste reden waarom we trouw blijven aan het conventionele offsetdrukken is dus vanuit ecologische overwegingen.

De belangrijkste voordelen van bijvoorbeeld led-uv-drukken zijn: 

  • onmiddellijke uitharding: de inkt is binnen enkele seconden droog 
  • snellere verwerking en verhoogde productiviteit 
  • minder inkt- en energieverbruik

Aan elke medaille zit een keerzijde. Bij de uithardingstechnologie van led-uv wordt gebruikgemaakt van hoog reactieve inkten. Na blootstelling aan een uv- of led-uv-lichtbron treedt polymerisatie van de monomeren op, waardoor de inkten onmiddellijk uitharden. Maar er blijven altijd bepaalde inktresten (monomeren) aanwezig op de drager, die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam. 

Papier dat bedrukt is met led-uv-inkten is niet recycleerbaar, omdat de inkten zich moeilijk scheiden van hun drager. Daardoor komen residuen in het papiercircuit terecht. De polymeren, maar ook de eerder genoemde toxische monomeren. En hoe groter het aandeel van dat papier in de markt, hoe groter de impact. Tegenwoordig zijn er led-uv-inkten op de markt die iets beter geschikt zouden zijn voor het ontinktingsproces, maar onderzoek toont aan dat de ontinkting in realiteit problematisch blijft. Concreet gaat het over vlekken op het papier, de zogenaamde dirt speck area. Daardoor kun je nooit dezelfde witheid als het originele papier bekomen. Bij papier afkomstig van conventionele drukpersen is dat na recyclage wel mogelijk.

Weloverwogen keuzes 

Als bedrijf trekken we bewust de groene kaart. Ons streefdoel is om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te herleiden. Ook al biedt led-uv-technologie heel wat voordelen, duurzaam en ecologisch produceren blijft onze prioriteit. Zo zetten we maximaal in op energie uit duurzame bronnen. Onze persen worden volledig aangedreven via groene stroom uit zonne- en windenergie. Het aandeel groene energie bedraagt op vandaag 96% van het totale energieverbruik van die Keure. De doelstelling is om dat in 2022 op 100% te brengen. 30% van die totale groene energiebehoefte wordt op de bedrijfssite zelf gegenereerd. Ook dat willen we laten groeien tot 50%. Op die manier gaan we nog een stap verder dan het verminderde energieverbruik dat uv-drukken met zich meebrengt.  

Via nieuwe, meer oxidatieve inkten kunnen we ook een snellere verwerking en minder inktoverzetten evenaren en drukken we uitermate scherp. Daarnaast speelt een ‘slimme lay-out’ een belangrijke rol (zie ook het dossier over bindtechnieken in ons magazine Masters of Art) en behalen we in onze beelden frisheid, kleurkracht en sterk contrast door fotogravure en een doorgedreven colour management.