Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Hoe een Diabolo je onderwijs verandert

Traditioneel staat in het onderwijs vandaag kennis en kunde voorop. Diabolo voegt hier in onze nieuwe methodes drie andere dimensies aan toe om te komen tot een vierdimensionaal model. (Lees meer »)

 • Kennis: diepe, relevante kennis
 • Vaardigheden, zoals creativiteit en kritisch denken
 • Karaktervorming, zoals nieuwsgierigheid en leiderschap
 • Metacognitie: het vermogen om na te denken over je denken

Deze vier dimensies zorgen ervoor dat leerlingen zich leren aanpassen aan nieuwe situaties en uitdagingen.

Het didactisch antwoord van die Keure

Diabolo creëert in onze nieuwe methodes de ruimte en mogelijkheden om in elke klas en in elk vak de vier dimensies te bereiken. De hoofdstukken of thema’s in onze onderwijsmaterialen, zijn opgebouwd als een Diabolo.

Welke didactische aspecten vinden we in de Diabolo terug?

Diabolo | die Keure

1. De intro

Didactisch:

 • is een kortere activiteit, kan buiten klas en schooltijd (flipping the classroom)
 • moet leerlingen motiveren, nieuwsgierig maken, verwonderen, even uit hun evenwicht halen
 • linkt met de wereld en expliciteert de doelen die we willen bereiken
 • heeft niet echt een outcome, ook geen resultaatsverplichting

Hoe en waarom?

 • opties, meestal digitaal en multimediaal, aangeboden via platform ‘in the cloud’
 • gelijk waar en wanneer te gebruiken, ook buiten klassetting en schooltijd

2. Het midden

Didactisch:

 • is een reeks leeractiviteiten (‘lessen’), meestal liniair, soms herhalend
 • geeft instructie en biedt (in)oefening
 • differentieert naar tempo en naar niveau, en eventueel naar interesse
 • wordt afgesloten met ‘TOETSEN’ , al dan niet opnieuw gevolgd door remediëring
 • heeft een gesloten outcome, vooral het verwerven van de disciplinegebonden doelen, met resultaatsverplichting

Hoe en waarom?

 • basis- en zorgaanbod, in hoofdzaak print of afgeleide media
 • ingeroosterd in schooltijd en in de klassetting

3. De outro

Didactisch:

 • is een opdracht waarin de opgedane kennis en inzichten kunnen worden toegepast in een nieuw werkstuk, trotsproduct…
 • laat kinderen bij voorkeur echt samenwerken en communiceren met een gemeenschappelijk doel
 • is een creatief proces met een uniek resultaat
 • gaat over ondernemen, durven, creëren, toepassen, uitproberen, vieren, trots zijn…
 • laat ruimte om te mislukken
 • heeft wel een gesloten outcome, moet leiden tot een product, met resultaatsverplichting

Hoe en waarom?

 • opties meestal digitaal en multimediaal, aangeboden via platform ‘in the cloud’
 • ingeroosterd in schooltijd en in de klassetting

 

DOWNLOAD HET DIDACTISCH SCHEMA »

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief