die Keure Educatief

Mens en samenleving  |  A-stroom

Hub

Hub brengt kennis en vaardigheden bij rond financiële geletterdheid, duurzaamheid, communicatie, samenwerking, burgerschap en meer.

 • Aantrekkelijke magazines
 • Flexibel inzetbaar
 • Ruim digitaal oefenaanbod
 • Inspelen op interesse en actualiteit
 • Zichzelf verbinden met de wereld

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filters verwijderen

Hub - extra artikel

Extra artikel bij opdracht 28
uit het magazine Vita

Hub - extra oefening

Extra oefening
bij het magazine Back to business

Hub - finale evaluatie

De finale evaluatie
uit het magazine Passage

Hub - lerarendossier

Lerarendossier (liggend)
bij het magazine Back to business

Benieuwd naar een methode?

Laat hier je contactgegevens na. Onze adviseurs
bezorgen je graag een beoordelingsexemplaar en toelichting bij de methode.

Ontdek meer over Hub

Hub is een blended methode voor het secundair onderwijs, want leren gebeurt zowel op papier als digitaal. We maken bewust de afweging tussen papier of digitaal waar de didactiek een meerwaarde is voor het leerproces van de leerling. Als leerkracht kies je zelf welke materialen je wanneer inzet. Al ons digitaal materiaal vind je op Polpo.

De nieuwe leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO! voor de 1e graad werden in maart gepubliceerd. Wij gaan daarmee volop aan de slag en passen onze methodes aan tegen september 2025! Je kunt alvast starten met het huidige aanbod in september 2024.

Waarom Hub?

Hub is een Engels woord dat letterlijk ‘naaf’ betekent: het middenstuk van een wiel waar de spaken samenkomen. Figuurlijk gebruik je het als middelpunt. Aan de hand van de methode Hub ontdekken de leerlingen de samenleving vanuit hun eigen ik. Leerlingen krijgen, vanuit hun eigen hub, inzicht in de wereld waarmee ze verbonden zijn. Ze verbreden hun kijk op de wereld en groeien uit tot volwassenen die sterk in hun schoenen staan.

Diabolo

De doorlooptijd van een module is 4 lesweken bij 2 uur mens en samenleving per week of 8 lesweken bij 1 uur per week. Elke module is opgebouwd volgens het Diabolo-principe die de tijd in drie fasen verdeelt:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro) = 1 lestijd
Elk magazine start met een aantal vaste rubrieken, de In dit nummer, ‘Hot or not’, ‘Starter’ en ‘Fact check’ als intro: een reeks korte activiteiten die interesse wekken vanuit verwondering en de voorkennis van de leerlingen activeren.

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden) = 6 lestijden
Daarna volgt een reeks lesactiviteiten om kennis en inzichten te verwerven via impressie, verwondering, klasgesprekken, discussies, instructie en inoefening. Waar mogelijk linken we met eerder verworven inzichten.

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro) = 1 à 2 lestijden
De finale sluit de module af met een concrete en functionele transferopdracht als synthese van wat er in de module geleerd en geoefend is. Leerlingen passen verworven kennis en inzichten toe in de praktijk en werken constructief samen om tot een mooi en zinvol eindproduct te komen.

Spiraalaanpak

De verschillende doelen komen op meerdere momenten doorheen de magazines aan bod. Die aanpak laat je toe om de doelen in verschillende contexten aan te brengen. Zoals voorgeschreven in het leerplan hoef je de doelen namelijk niet chronologisch af te werken. Financiële geletterdheid komt bijvoorbeeld niet enkel in het magazine Back to business aan bod, maar ook in het magazine Vita waar we het gezinsbudget bespreken. 

Functioneel schrijven

Leerlingen noteren bij Hub enkel als dat bijdraagt tot de verwerking van de leerstof. Zo benutten ze de kostbare tijd, die ze anders gebruiken om te pennen, volledig om mee te redeneren, te discussiëren en te argumenteren.

Hub biedt digitale mogelijkheden tot differentiatie op Polpo. 

 • Differentiatie op interesse
 • Differentiatie op niveau 

In het lerarendossier op Polpo vind je: 

 • Reflectievragen na het realiseren van de ‘Finale’
 • Evaluatiecriteria voor de leerkracht
 • Kijkwijzers voor peerevaluatie

Hub biedt naast uitgaven op papier ook digitaal materiaal op Polpo, zodat je voor mens en samenleving blended lesgeeft:

Digitaal op Polpo

 • Ondersteunend materiaal (video, audio, bijlagen,…)
 • Differentiatiemateriaal
 • Concordantielijst
 • Handleiding per magazine
 • Bordboek per magazine

Op papier

 • 6 magazines

Magazines

Hub is een modulaire methode in de vorm van zes aantrekkelijke magazines met elk hun eigen thema:

 • Vita: voeding en gezondheid
 • Back to business: ondernemen en goede doelen
 • Game on: gaming en social media
 • Passage: reizen en natuur
 • Grinta: sport
 • Plankenkoorts: muziek, film en theater

De 6 magazines hebben geen vaste volgorde.  Als leerkracht bepaal je volledig zelf welke magazines je verwerkt met je leerlingen en in welke volgorde je dat doet. Zo kun je inspelen op de interesse van de leerling, de actualiteit of geplande schoolprojecten. De creatieve en zinvolle transferopdracht (toepassen) op het einde van elke module is daarvoor ideaal.

Nieuws, acties en inspiratie

Evenementen

Keurieusdagen

Tijdens de Keurieusdagen in maart 2024 ontdek je exclusieve inkijkexemplaren en webinars.