die Keure Educatief

WOUW

Consuminder je mee?

Tijdens de Week van het Geld van 18 tot 24 maart staat financiële educatie in de kijker met verschillende activiteiten op scholen. Leer jouw leerlingen bewust en duurzamer omgaan met geld in de klas met de tips van de methode Wouw.

Week van het Geld

Een week lang krijgt financiële geletterdheid extra aandacht in het onderwijs. Slim en bewust kunnen omgaan met geld is namelijk een vereiste om gelukkig mee te kunnen draaien in onze snel veranderende samenleving. Leerlingen gezonde gewoontes rond geld aanleren, kan hen later financiële zorgen besparen. 

Over geld en consumeren

Consumeren is een begrip dat onlosmakelijk verbonden is met geld, want het betekent ‘het aankopen en verbruiken van levensmiddelen en diensten’. Maar hoorde je ook al van consuminderen? Dat is nog steeds consumeren, maar dan beter, slimmer en vooral minder! Bekijk hieronder hoe Wouw het thema en de vragen rond geld actief aanbrengt in de les wereldoriëntatie. 

Money, money money

In het thema Mon€y, Mon€y neemt de WO-methode Wouw alles rond geld en financiële geletterdheid onder de loep. Elk nieuw lesonderwerp begint met een Wouw-moment dat peilt naar de voorkennis van je klas en verwondering opwekt. Zo vertrekken wij bijvoorbeeld vanuit het bekende liedje van Abba om de leerlingen te laten nadenken over wat geld voor hen betekent.

Meer consuminderen

Doorheen het thema leren leerlingen ook nadenken over hun eigen koopgedrag en dat van anderen. Wat kopen ze allemaal, hebben ze die producten echt nodig en welke gevolgen hebben hun aankopen? Door stil te staan bij begrippen als consumeren en overconsumptie komen ze uiteindelijk tot betere gewoontes zoals consuminderen, bewuster verbruiken en up- en recycling. Als synthese van wat ze leerden, bedenken ze tijdens de Wouw-actie zelf een actie om mensen te overtuigen om (meer) te consuminderen.

Blader hieronder ter inspiratie door het thema, het Wouw-moment en de Wouw-actie.

Werkboek Wouw 5

Behandelt het specifieke leerdomein over consumptie en financiële geletterdheid.

Wouw-moment

Introduceert het thema en peilt naar de voorkennis en mening van je leerlingen.

Wouw-actie

Laat jouw leerlingen de geziene leerstof over consuminderen actief toepassen in groep.

Meer inspiratie?

De methode wereldoriëntatie biedt per leerjaar 9 boeiende thema’s die jouw leerlingen voorbereiden op de wereld van morgen, een wereld waarin zij creatief, skilled en weerbaar in het leven staan. Veel van die thema’s vallen over de zes leerjaren heen binnen een specifiek leerdomein zoals:

  • Tijd
  • Kaartvaardigheid
  • Techniek begrijpen, duiden en hanteren
  • Levende natuur, seizoenen en ecosystemen
  • Persoonlijke ontwikkeling en sociaal-culturele diversiteit
  • Een actueel thema over een specifieke educatie zoals bijvoorbeeld mediawijsheid, duurzaamheid, erfgoededucatie en consumptie en financiële geletterdheid.