die Keure Educatief

Taal  |  2e – 6e leerjaar

Verrekijker

Taal

Verrekijker is onze totaalmethode voor Nederlands en omvat taal en spelling.

 • Betekenisvolle en uitdagende taalcontexten
 • Leesplezier staat centraal
 • Extra aandacht voor begrijpend lezen
 • Aanbod voor anderstaligen en taalzwakke leerlingen
 • Uitgebreid leesaanbod met drie leesniveaus

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Verrekijker Taal 2 - handleiding

Handleiding bij kijker 1

Verrekijker Taal 2 - werkboek

Werkboek bij kijker 1

Verrekijker Taal 2 - leesboek

Leesboek 1

Verrekijker Taal 3 - handleiding

Handleiding bij kijker 3

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Verrekijker Taal

Een nieuwe kijk op het leergebied Nederlands

 • Een Kijker (thema) lang werken we in één en dezelfde tekstsoort.
 • We zoomen in op de tekstsoort vanuit de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Doorheen de vijf leerjaren komen alle tekstsoorten en -types afwisselend verschillende keren aan bod.
 • De verschillende tekstsoorten gebruiken we als bovenliggend ordeningskader.
 • Taalbeschouwing wordt functioneel taalgebruik in ‘Taalwijs’: nadenken over taal, geïntegreerd en deels cursorisch.

Een nieuwe kijk op lezen

Verrekijker zet volop in op begrijpend lezen. De vijf didactische sleutels voor effectief begrijpend lezen uit het onderzoek van de Vlaamse Onderwijsraad komen uitgebreid aan bod in de methode:

 • Uitdagende en betekenisvolle leesopdrachten resulteren in functioneel lezen
 • Gemotiveerde lezers lezen meer
 • Lezen is een sociaal proces
 • We werken met en in de tekst

Voor elke leerling

 • Biedt uitgebreide kansen en materialen om te differentiëren
 • Motiveert met concrete taaltaken die op het einde van elke Kijker resulteren in een talig trotsproduct
 • Integreert de meerwaarde van digitale mogelijkheden
 • Ruimte voor persoonsgebonden ontwikkeling door een variatie aan werkvormen met leren van en met elkaar
 • Focus op leerattitudes door het oefenen van strategische vaardigheden zowel in instructie-, oefen- en toetsmomenten.

Diabolo

De methode is opgebouwd volgens het Diabolo-concept, het didactische model van die Keure:

  Ontdekken (intro)
De eerste instructieweek start met een intro: een korte activiteit die de interesse wekt, motiveert en verbindt met de wereld.

  Onderwijzen (midden)
De rest van de instructieweken bestaat uit een reeks lesactiviteiten waarmee je instructie geeft, oefent en differentieert naar tempo en niveau. Op het einde volgt een klassieke toets.

  Toepassen (outro) = trotsweek
Tot slot is er de outro tijden de trotsweek, namelijk een activiteit die de transfer maakt. In een nieuwe context passen leerlingen dus toe wat ze geleerd hebben.

Opbouw van een jaar

De verschillende tekstsoorten gebruiken we als ordeningskader om de leerstof aan te brengen:

 • Kijker 1: Verhalende / Narratieve teksten
 • Kijker 2: Verduidelijkende / Prescriptieve teksten
 • Kijker 3: Informatieve teksten
 • Kijker 4: Informatieve / Betogende teksten
 • Kijker 5: Persuasieve teksten
 • Kijker 6: Verhalende / Narratieve teksten
 • Kijker 7: Informatieve teksten
 • Kijker 8: Gemengde teksten: op speelse wijze terugblikken

Opbouw van een jaar - Verrekijker Taal

Opbouw van een kijker

Een kijker duurt 4 lesweken waarvan 3 instructieweken en 1 trotsweek

Opbouw van een kijker - Verrekijker Taal

Verschillende niveaus en domeinen

Bij elke kijker bevat de kopieermap extra oefenmateriaal (remediërend en verrijkend) voor taalwijs en begrijpend lezen, bedoeld voor de herhalingsles in week 4.

De zorgmap van leerjaar 4, 5 en 6 bevat extra oefeningen voor taalwijs en woordenschat. In het 4e leerjaar zijn hier ook extra lesjes vloeiend lezen opgenomen.

Kabas bevat een digitaal oefeningenaanbod voor taalwijs en woordenschat voor elke Kijker.

Specifieke ondersteuning

 • Verrekijker Extra leesaanbod voor het 2e, 3e en 4e leerjaar: uitbreiding van de leestijd en specifieke oefeningen vloeiend lezen om leerlingen met leesmoeilijkheden te ondersteunen. Het pakket is gebaseerd op de methodiek van CONNECT en RALFI.
 • Verrekijker Opstap: aanvullend materiaal voor anderstalige en taalzwakkere leerlingen. In de werkboekjes van Verrekijker Opstap gebruiken we dezelfde authentieke teksten als in de bestaande kijkers.  Door visuele en tekstuele aanpassingen maken we taal wél haalbaar voor elke leerling in je klas. Lees meer bij Opstap.

Productgerichte evaluatie

 • Twee toetsen op het einde van elke kijker: begrijpend lezen en luisteren of taalwijs
 • Eindtoetsen per taaldomein: begrijpend lezen, luisteren en taalwijs. Deze bevatten een terugblik op alle tekstsoorten en zijn beschikbaar na kijker 3 (december) en na kijker 7 (juni).

Procesgerichte evaluatie

 • Gebeurt via observatie voor de leerdomeinen luisteren, spreken, schrijven. Verrekijker bevat hiervoor kijkwijzers als beoordelingsinstrument om zowel naar de algemene als specifieke vaardigheden te kijken.
 • Voor Vloeiend lezen gebeurt dit aan de hand van een leesgesprek.

Automatisch gedifferentieerde taak

 • Voor Verrekijker Taal biedt Kabas de mogelijkheid om een automatisch gedifferentieerde taak klaar te zetten voor je leerlingen. Deze taak bevat een oefenreeks per geselecteerd doel op zijn of haar niveau, die wordt voorgesteld vanuit Kabas. 

Zo’n automatisch gedifferentieerde taak zet je na evaluatie eenvoudig klaar. Op basis van de scores krijgt de leerling een remediëringsoefening, verdere inoefening of een verrijkingsaanbod. Via het resultatenscherm heeft de leerkracht een overzicht van welke differentiatie elke leerling aangeboden kreeg en hoe die leerling gepresteerd heeft. 

Verrekijker Opstap biedt aanvullend materiaal voor taalarme of anderstalige leerlingen.

Dat materiaal bestaat uit een alternatief werkboekje bij de meest tekstuele kijkers.

In de werkboekjes van Verrekijker Opstap staan dezelfde teksten als in de bestaande kijkers, maar door visuele en tekstuele aanpassingen worden de leerlingen ondersteund:

 • Vereenvoudigde zinsconstructies
 • Opdrachten met een aangepaste verwoording
 • Heldere visuele structuur

Verrekijker Opstap is er voor de volgende Kijkers:

Schema kijkers Verrekijker Opstap - Verrekijker Taal

Naast het werkboek krijgt de leerkracht op Kabas een toelichting met aanvullende lessuggesties hoe deze leerlingen te begeleiden voor en tijdens de lessen om hen optimale leerkansen te bieden.

Kabas bevat een extra oefenaanbod voor Verrekijker Opstap voor het 2e leerjaar.

De Verrekijkerbieb is een uitgebreid aanbod van leesmateriaal voor leerlingen van het  2e tot en met het 6e leerjaar dat ingezet kan worden tijdens de lessen vloeiend lezen.

 • Per leerjaar is er een basispakket van 72 verschillende titels.
 • De boekjes worden ingedeeld volgens de acht Kijkers (=thema’s). In een Kijker zitten er steeds drie gemakkelijke, drie gemiddelde en drie moeilijke titels.
 • Per Kijker en per leerjaar wordt er gezorgd voor een evenwichtige mix van tekstsoorten. 
 • De boekjes variëren van leesniveau en aantal bladzijden.
 • De boekjes worden gedrukt op A5-formaat en als hardcover afgewerkt.

Leesboekjes van Verrekijker Bieb

Op Kabas vind je ook digitale oefeningen over de boekjes van Verrekijkerbieb. Met deze inhoudelijke vragen achterhaal je of de leerlingen het verhaal begrijpen.

Digitaal op Kabas

 • Digitale oefeningen voor taalwijs en woordenschat
 • Extra aanbod oefeningen voor Verrekijker Opstap 2e leerjaar
 • Digitale oefeningen bij Verrekijkerbieb
 • Audio en video
 • Handleiding
 • Bijlagen
 • Kopieerbladen
 • Bordboek

Op papier

 • 8 werkboeken
 • Leesboeken (voor leerjaar 2, 3 en 4)
 • Onthoudboekje (Taalwijzertje)
 • Leesportfolio

 • Verrekijker Extra voor leerjaar 2-3-4: extra leesaanbod voor leerlingen met leesmoeilijkheden (Verrekijker Extra)
 • Verrekijker Opstap werkboekjes
 • Zorgmap voor leerjaar 4-5-6

 • 8 handleidingen
 • 8 correctiesleutels van de werkboeken
 • Bijlagen
 • Kopieermap
 • Posters
 • Verrekijkerbieb

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Al lerend de zomer in!

De nieuwe zomervakantieboekjes per leerjaar zijn er: vraag ze snel aan!