die Keure Educatief

Spelling  |  2e – 6e leerjaar

Verrekijker

Spelling

Verrekijker is een totaalmethode voor Nederlands en omvat taal en spelling.

 • Zet sterk in op spellingstrategieën
 • Signaaloefeningen geven snel zicht op de spellingvaardigheden
 • Ruim aanbod differentiatiematerialen op papier en digitaal

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Verrekijker Extra 2 - werkboek

Werkboek bij kijker 1

Verrekijker Extra 3 - werkboek

Werkboek bij kijker 1

Verrekijker Extra 4 - werkboek

Werkboek bij kijker 1

Verrekijker Extra 5/6 - werkboek

Werkboek bij kijker 1

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Verrekijker Spelling

Een efficiënte spellingdidactiek

 • Oefendidactiek met een herkenbare structuur: isoleren, oefenen, integreren, evalueren en differentiëren.
 • Het spellinggeweten en de -motivatie worden aangewakkerd bij elke leerling in functie van schriftelijke communicatie.
 • Onze spellingsmethode streeft naar een geautomatiseerde spellingvaardigheid.

Unieke didactische keuzes als basis voor elke speller

 • Verrekijker hecht belang aan grafeem-foneemkoppeling en vermijdt het gebruik van foute woordbeelden.
 • De woordopbouw en het gebruik van spellingstrategieën worden geaccentueerd.
 • Analogiewoorden en pictogrammen dienen als extra visuele ondersteuning.

Haalbaarheid en leerrendement staan voorop, voor elke leerling

 • Ruime kansen tot differentiatie in tijd en materialen.
 • Functionele inschakeling van IT voor leerkracht en leerling met Kabas.
 • Concrete hands-on tips en materialen voor een zorgbrede aanpak.
 • Unieke, compenserende insteek voor de spellingzwakke kinderen met het overschrijfboekje.

Opbouw van een jaar

Verrekijker Spelling is opgedeeld in 8 kijkers (hoofdstukken). Eén Kijker bevat vier lesweken. In één lesweek gaat Verrekijker uit van vier lessen van 25 minuten.

Er zijn telkens twee Kijkers opgenomen in één werkboek.

Opbouw van een thema

 • Week 1-2-3
  12 lessen van 25 minuten
  1 les = 1 pagina in het werkboek met 1 focus (spellingonderwerp)
  Per Kijker komen drie tot vier spellingitems / focussen aan bod
  Diverse mogelijkheden voor tempo- en niveaudifferentatie doorheen deze drie weken (lees meer onder Differentiatie).
 • Week 4
  Vier lessen van 25 minuten:
  • 1 toets: aandacht voor een zinvolle context en mooie vormgeving, gevolgd door een klassikale foutenanalyse
  • 2 lessen gerichte en zinvolle herhaling, differentiatie en integratie
  • 1 spelmoment

Remediëring en verrijking

 • Scheurblok: een verzameling van extra oefeningen per kijker en per focus om geïsoleerd en geïntegreerd te oefenen, te herhalen en te differentiëren.
 • Oefenblaadjes: op basis van de inhoud en doelen stel je zelf papieren taken samen op maat van één of meerdere leerlingen.
 • 12 oefenreeksen per kijker op Kabas, met zowel remediërende als verrijkende digitale oefeningen.

Specifieke ondersteuning

 • Overschrijfboekje: selectie van moeilijkere, ingevulde oefeningen uit het werkboek en alle dictees van het leerjaar. Een compenserend middel voor zwakke spellers om de spellingmotivatie te behouden.
 • Woordenhamster: bevat alle onthoudwoorden van het leerjaar. De onthoudwoorden worden ondersteund door een zin en afbeelding.

Uitdaging

 • Contractbundels: een oefenbundel per kijker waarin de behandelde leerstof systematisch herhaald wordt op een uitdagender niveau.

Extra zorg

 • Verrekijker Spelling Extra biedt ondersteuning bij de individuele aanpak van een specifiek spellingprobleem.

Toetsen

 • Op het einde van elke kijker
 • Bevraagt de verschillende focussen uit de kijker
 • Plaatst de opdrachten in een context
 • Grote facultatieve toetsen voor december-januari en juni
 • Met een foutenanalyse op klas- en kindniveau in de handleiding

Automatisch gedifferentieerde taak 

Voor Verrekijker Spelling biedt Kabas de mogelijkheid om een automatisch gedifferentieerde taak klaar te zetten voor je leerlingen. Deze taak bevat een oefenreeks per geselecteerd doel op zijn of haar niveau, die wordt voorgesteld vanuit Kabas.  

Zo’n automatisch gedifferentieerde taak zet je na evaluatie eenvoudig klaar. Op basis van de scores krijgt de leerling een remediëringsoefening, verdere inoefening of een verrijkingsaanbod. Via het resultatenscherm heeft de leerkracht een overzicht van welke differentiatie elke leerling aangeboden kreeg en hoe die leerling gepresteerd heeft.  

Digitaal op Kabas

 • Digitale oefeningen
 • Automatisch gedifferentieerde taak
 • Oefenblaadjes
 • Woordenhamster
 • Audio’s
 • Handleidingen
 • Bijlagen, toetsen en woordenlijsten
 • Correctiesleutels

Op papier

 • Set van vier werkboeken
 • Set van correctiesleutels van de werkboeken
 • Onthoudboekje (Loepje)
 • Differentiatiemateriaal:
 • Scheurblok
 • Overschrijfboekje
 • Woordenhamster
 • Contractbundels
 • Verrekijker Spelling Extra
 • Posters
 • Set van vier handleidingen

Nieuws, acties en inspiratie

Inspiratie

Al lerend de zomer in!

Vakantieboekjes per leerjaar, vraag ze hier aan!