die Keure Educatief

Verrekijker 6 taal – zorgmap

Methode: Verrekijker Taal

De Verrekijker Zorgmap bevat extra oefeningen voor taalbeschouwing en woordenschat op twee niveaus: remediëring en verrijking. Voor iedere les taalwijs uit het werkkatern is er een kopieerblad met extra oefeningen taalbeschouwing voorzien. Daarnaast zijn er per Kijker twee of drie kopieerbladen met woordenschatoefeningen waarin de moeilijke woorden uit de lessen begrijpend lezen en de school-en instructietaalwoorden van de Kijker worden ingeoefend.

De Zorgmap is beschikbaar voor het 4e, 5e en 6e leerjaar. Voor het 4e leerjaar zijn er ook extra lesjes vloeiend lezen opgenomen voor leerlingen die extra leestijd nodig hebben.

115,60

Bestelnummer: 601021575 ISBN: 9789048630257