die Keure Educatief

Verrekijker 2 opstap – werkboek kijker 7

Methode: Verrekijker Taal

Verrekijker Opstap biedt aanvullend materiaal voor taalarme of anderstalige leerlingen. Zij hebben vooral nood aan ondersteuning bij het lezen en aan meer expliciete aandacht voor de woordenschat doorheen de verschillende taaldomeinen en kijkers.

In de werkboekjes van Verrekijker Opstap gebruiken we dezelfde authentieke teksten als in de bestaande kijkers.  Door visuele en tekstuele aanpassingen maken we taal wél haalbaar voor elke leerling in je klas:

 • Vereenvoudigde zinconstructies
  Van samengestelde zinnen maken we enkele zinnen. Zinnen starten veel vaker op een nieuwe regel.
  Pas vanaf het 4e leerjaar komt de verleden tijd aan bod.
 • Opdrachten met een aangepaste verwoording
  Bij de opdrachtomschrijving maken we zo weinig mogelijk gebruik van scheidbare werkwoorden.
  Bijvoorbeeld: 'Markeer' of 'Kleur' in plaats van 'Duid aan'.
 • Nieuwe visuele structuur
  In de werkboeken splitsen we de tekst vaker op in blokken. De opdracht plaatsen we telkens onder een blok tekst. Teksten ondersteunen we met een illustratie.

Bij de materialen hoort telkens een toelichting, als ondersteuning voor de leerkracht. De toelichting geeft suggesties welke wervormen of activiteiten het taalbegrip van de leerlingen stimuleert.

3,60

Bestelnummer: 601021607 ISBN: 9789048635641