die Keure Educatief

VBTL 5 – KathOndVla – leerboek afgeleiden van veeltermfuncties LP B

Methode: VBTL

Dit boek gaat over het beschrijven van veranderingen van functiewaarden.

  • Je leert een methode om bij een gegeven functie de snelheid van een verandering algebraïsch te beschrijven.
  • Je leert het onderscheid tussen de gemiddelde verandering in een interval (differentiequotiënt) en de ogenblikkelijke verandering op een bepaald moment (afgeleide).
  • Je leert dan met behulp van de definitie van een afgeleide, de afgeleide functie van een veeltermfunctie te berekenen.
  • Je leert met behulp van de afgeleide functie hoe een veeltermfunctie in elkaar zit. Er wordt belangrijke informatie verzameld over de grafiek i.v.m. stijgen en dalen, extrema, symmetrie, buigpunten en raaklijn in een punt.

Van Basis tot Limiet (VBTL) is een totaalmethode wiskunde het secundair onderwijs. VBTL is er voor de 1e graad A-stroom en 2e en 3e graad ASO, TSO en KSO.

24,90

Bestelnummer: 942020206 ISBN: 9789086610884

Hoofdstuk 1: Verandering van veeltermfuncties
Hoofdstuk 2: Ogenblikkelijke verandering – afgeleide in een punt
Hoofdstuk 3: Afgeleiden van veeltermfuncties
Hoofdstuk 4: Toepassingen van afgeleiden
Hoofdstuk 5: Eigenschappen van veeltermuncties in R
Hoofdstuk 6: Verloop van een veeltermfunctie