die Keure Educatief

Speak up 6 – leerwerkboek

Ontdek onze nieuwe methode Max-Engels

Speak up is de methode Engels van die Keure, op maat van leerlingen van de 3e graad BSO.

In het BSO worden leerlingen uit verschillende richtingen met Engels geconfronteerd. Leerlingen hebben allemaal Engels in hun lessenpakket, verdeeld over basisvorming en het specifieke gedeelte. Hoewel de beroepsvelden ver uit elkaar liggen, zijn er toch ook heel wat raakvlakken.

Speak up:

  • vertrekt van de basis, maar legt de nadruk op de communicatieve vaardigheden.
  • Leerlingen worden getraind in receptieve vaardigheden maar ook in een aantal productieve vaardigheden, in realistische situaties.

29,30

Bestelnummer: 964010105 ISBN: 9789048624515