die Keure Educatief

Passepartout 6 – set posters

Methode: Passepartout

De posterset van Passepartout 6 met 23 posters (A2-formaat) dienen als didactisch hulpmiddel en visualiseren telkens een samenvatting van de taalsystematiek. Als je tijdens de loop van het schooljaar opmerkt dat een bepaald onderdeel nog niet voldoende gekend is, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om de betreffende poster (opnieuw) boven te halen en zo de leerstof beknopt te herhalen.

Inhoud posterset:

 • een vraag stellen

 • werkwoorden op -er

 • getallen van 0 tot 100

 • aller – être – avoir – faire

 • Quelle heure est-il?

 • de nabije toekomst

 • werkwoorden op -ir

 • quel – quelle – quels – quelles

 • ontkenning | de of d' na een ontkenning

 • bijvoeglijke naamwoorden | meervoud bijvoeglijke naamwoorden

 • meervoud lidwoorden | meervoud bijvoeglijke naamwoorden

 • au – à la – à l' – aux | du – de la – de l' – des

 • regelmatige werkwoorden op -re | onregelmatige werkwoorden op -re

 • devoir – voir – savoir | ouvrir

 • bezittelijk voornaamwoord

 • acheter – payer | vouloir – pouvoir

 • le – la – l' – les ter vervanging van een naamwoord

 • lire – dire | wederkerende werkwoorden

 • moi – toi – lui / elle – nous – vous – eux / elles

 • du – de la – de l’ – des

 • le passé composé avec avoir

 • le passé composé avec être

 • à chez | à – en | à – au – en – aux

 

 

20,40

Bestelnummer: 601003590 ISBN: 9789048641017