die Keure Educatief

Frans  |  3e – 6e leerjaar

Passepartout

Deze blended methode Frans zet sterk in op mondelinge interactie, met een mondelinge dialoog als centrale tekstsoort. De leerlingen leren denken in het Frans, niet vanuit het Nederlands. 

 • Prioritaire aandacht voor spreekdurf
 • Uniek adaptief oefenaanbod voor elke leerling met co-teacher Kai 
 • Met activiteiten bewegend leren
 • Oefeningen met spraaktechnologie 
 • Frans vanaf de 2e graad met Passepartout Plus

Bekijk de video's

In deze afspeellijst ontdek je de sterktes van de methode en extra toelichting.

PLAYLIST

Blader door het materiaal

Je bekijkt hier een selectie van het lesmateriaal.

 • Filter verwijderen

Passepartout 5 -
en forme

Differentiatieboekje voor de vlugge leerlingen

Passepartout 5 - handleiding

Handleiding 1

Passepartout 5 - mon mémento

Onthoudboekje 1

Passepartout 5 -
werkboek

Leerwerkboek 1 per 4 contacten

Bestel een ontdekpakket

Benieuwd naar een methode? Laat je contactgegevens na en we bezorgen je graag een gratis ontdekpakket op school. Onze adviseurs nemen contact op om een voorstelling vast te leggen.

Ontdek meer over Passepartout

DiaboloDiabolo - didactisch principe lesmateriaal die Keure

Passepartout is opgebouwd volgens het Diabolo-model, de didactische blauwdruk voor onze nieuwe methodes. Daarmee geven we jou ruimte en opties om samen met je leerlingen kennis en inzicht op te bouwen, maar hen tegelijk ook weerbaar, creatief en ‘skilled te maken. Dat onze methodes multimediaal zijn geworden, is evident. Maar ook de inhoud en opbouw hebben we herdacht. Zo helpen onze methodes jou en je leerlingen te leren in deze verander(en)de wereld

Mondelinge interactie

Passepartout plaatst de mondelinge communicatie centraal vanaf Contact 1: we starten vanuit een eenvoudige basisdialoog, bouwen op vanuit korte mondelinge opdrachten naar gesprekken voeren, creëren spreekkansen voor iedereen en eindigen elk thema met een mondelinge transferopdracht. En dat herhalen we in elk thema: mondelinge interactie vraagt immers herhaalde inoefening.  

Gestructureerde en moderne aanpak

 • Sluit aan bij de nieuwe Franse spelling 
 • Ondersteunt woordenschatverwerving met animaties 
 • Werpt een ruime en jeugdige blik op de Franse cultuur 

Uniek aanbod: bewegend leren 

 • Unieke opdrachtenfiches bij elk ‘Contact’ 
 • Actieve werkvormen om de aangeleerde woordenschat of grammatica herhalen 
 • Leuk en leerrijk 
 • Bewegend leren heeft heel wat voordelen voor het leerproces:
  💪 Het zorgt voor betere leerprestaties omdat de hersenen meer zuurstof krijgen en daardoor meer kennis kunnen opslaan. 
  💪
  Beweging versterkt het empathisch vermogen. 
  💪
  Door beweging te integreren in je lessen Frans, ervaren de leerlingen meer sociale interactie, leren ze uit vrij spel en doen ze nieuwe ontdekkingen.

Diverse tekstsoorten in functie van communicatie

Leesbegrip bouwt Passepartout op vanaf thema 1. Verschillende tekstsoorten komen aan bod in beide leerjaren: sms, artikel, reclameboodschap, brief, gedicht, lied … 

Aandacht voor leren leren

Het onthoudboekje Mon mémento is een handig instrument bij leren leren. Alle leerinhouden vatten we samen per vier contacten op een beknopte manier.

In Passepartout wordt een thema een Contact genoemd. In het 5e leerjaar zijn er 18 Contacten en in het 6e leerjaar zijn er 14. Een leerwerkboek bestaat telkens uit 4 Contacts 

Diabolo

Elk ‘Contact’ bouwen we op volgens het Diabolo-concept van die Keure:

Diabolo - Ontdekken  Ontdekken (intro): 

 • inleiding op het ‘Contact’
 • motiveert en activeert de voorkennis
 • is opgenomen in de handleiding om vlot een activiteit op maat te kiezen

Diabolo - Onderwijzen  Onderwijzen (midden):

Elk ‘Contact’ heeft een vast stramien en vaste pictogrammen ter ondersteuning. Alle lessen van alle thema’s volgen dezelfde structuur en stapsgewijze opbouw:

Les 1:

1. de eerste kijk- en luisterbeurt | 2. nieuwe woorden, structuren en uitdrukkingen | 3. luisteren en lezen |
4. klankenhoekje (5e leerjaar) | 5. lezend spreken

Les 2:
6. memoriseren en spelen | 7. gerichte luisteroefeningen | 8. taalhoek

Les 3:
9. leestekens | 10. schrijven

Les 4:
11. cultuur

Diabolo - Toepassen  Toepassen (outro):

 • afsluiter van elk ‘Contact’
 • lestijd waarin leerlingen actief gaan communiceren, waar leerlingen komen tot vrije vertolkingen met de geleerde woordenschat en uitdrukkingen 

Passepartout_Diabolo

 1.  

Wie is Kai? 

Kai is jouw co-teacher op Kabas die je leerlingen op het passende moment een slim aanbod geeft van oefeningen en instructie.Kai heeft, net zoals jij, alle eigenschappen van een topleerkracht en biedt een schat aan digitaal materiaal om iedere dag bij te springen in je klas. Jouw co-teacher neemt het even van je over zodat jij tijd vrijspeelt om te doen wat jij beter kan: die kinderen helpen die jouw expertise het meest nodig hebben. 

Ontmoet Kai

Jouw co-teacher zorgt voor de individuele trajecten 

Kai maakt individuele leerpaden, adaptief en dus volstrekt uniek voor elke leerling. Dat gebeurt op het niveau van elk leerdoel. Een leerling kan voor Frans goed zijn voor het ene doel, maar vastzitten op een ander. Die leerpaden of -sporen krijg je aangeboden op Kabas, op de momenten in het leerproces waarin dat zinvol is. Dat is heel vaak na jouw instructie, maar dat kan ook in het begin zijn, om bijvoorbeeld de beginsituatie na de vakantie te bepalen. 

Kai construeert die leerpaden zelf, stap voor stap, terwijl de leerling aan het werk is. De co-teacher combineert daarvoor de kennis van het curriculum met een enorm aanbod van instructievideo’s en oefeningen op drie niveaus. Kai onthoudt alle resultaten op doelniveau en kiest op basis daarvan de volgende stap in het leerpad. Dat betekent concreet dat je voor een gepersonaliseerde voortgang volledig mag vertrouwen op Kai. Jouw co-teacher kent je leerlingen en de leerinhouden en maakt de keuzes die jij ook zou maken. 

Kai wisselt vlot tussen oefeningen op drie niveaus en schakelt over op instructie als dat nodig blijkt. Voor wie het echt vlot gaat, durft Kai zelfs al eens naar een volgend leerdoel schakelen, ondersteund met video-instructie. 

De leerkracht volgt op 

Jijzelf volgt alles transparant op de dashboards van Kabas, tot op het niveau van de gemaakte oefeningen. Je co-teacher toont alles wat je leerlingen doen. Kai corrigeert in jouw plaats en geeft je in real time feedback. Als alles vlot loopt, laat je Kai aan het werk. Loopt het wat minder, dan kun jij ingrijpen. 

Kai bij Passepartout 

 • een startreeks: introduceert bij de start van het 5e leerjaar de Franse taal bij kinderen en polst naar hun voorkennis. 
 • een opwarmreeks: polst bij de start van het 6e leerjaar naar de beginsituatie van de leerling na twee maanden vakantie. 
 • een beheersingsreeks: oefent op het einde van elk contact de doelen die aan bod kwamen op drie niveaus en wordt ondersteund door instructievideo’s. Hier gaat het om herhaling, verdieping of al even op verkenning in het volgende ‘Contact’. 
 • een herhalingsreeks: herhaalt na vier ‘Contacts’ de behandelde doelen.  

Niveaus in schriftelijke opdrachten

Schriftelijke opdrachten maken de leerlingen op verschillende niveaus: 

Herhalend: woorden of zinnen foutloos naschrijven. 
Beschrijvend: opdrachten vragen denkwerk zoals associatieoefeningen, chronologisch rangschikken, teksten aanvullen of samenstellen met aangegeven bouwstenen …  
Structurerend: zonder aangereikte bouwstenen beroep doen op eigen kennis of informatie opzoeken in het werkboek of Mon mémento. De opdrachten zijn niet verplicht en zijn bedoeld voor vlugge leerlingen. 

Dit niveau staat ook aangeduid in de werkboeken. 

Herhalingstijd

Na vier Contacten is er herhalingstijd voorzien. Dat herhalingsmoment bestaat uit schriftelijke opdrachten in het werkboek maar biedt ook tijd voor de digitale oefeningen, zo kun je als leerkracht inspelen op individuele verschillen.

Uitbreiding 

 • En Forme: voor snelle leerlingen die de basisleerstof vlot beheersen. Het werkboekje En Forme biedt gevarieerde oefeningen als aanvulling op de lessen van elk thema.
 • Passepartout Plus: voor wie meer lestijden Frans geeft

Digitale oefeningen op vier niveaus 

 • Les bases: oefeningen op basisleerstof
 • En plus: uitbreiding voor verschillende vaardigheden, voor leerlingen die de basis beheersen
 • Parachute: remediëringsopdrachten
 • En forme: uitbreidingsleerstof, voor vlugge leerlingen 

Toetsen

Elk thema voorziet een schriftelijke toets. Na vier thema’s is er telkens een uitgebreidere toets op twee niveaus:

 • Niveau 1: minimumdoelen  
 • Niveau 2: voor de taalvaardigere leerlingen

Zelfevaluatie: portfolio 

Na vier thema’s (Contacten) bevat elk werkboek een portfolio waarin leerlingen stilstaan bij wat ze zelf al kennen en kunnen. Via verwijzingen naar opdrachten en pagina’s in Mon Mémento kunnen ze hun kennis bijwerken voor zichzelf. Het digitale oefenaanbod ondersteunt hen daarin.  

Observatielijsten  

Om de spreek- en luistervaardigheden te beoordelen, voorziet de methode observatielijsten:  

 • bevatten zowel algemene doelen die over thema’s heen terugkomen als specifieke doelen per thema 
 • één formulier opgesteld per 4 thema’s 
 • beoordeling in een gradatie van 3 mogelijkheden: de leerling beheerst het doel goed (+), de leerling beheerst het doel matig (o) en de leerling beheerst het doel nog onvoldoende (-)
 • beschikbaar in Excel waardoor de beoordeling nog aanpasbaar is
 • beschikbaar op Kabas en gekoppeld aan elk thema

Automatisch gedifferentieerde taak 

Voor Passepartout biedt Kabas de mogelijkheid om een automatisch gedifferentieerde taak klaar te zetten voor je leerlingen. Deze taak bevat een oefenreeks per geselecteerd doel op zijn of haar niveau, die wordt voorgesteld vanuit Kabas. 

Zo’n automatisch gedifferentieerde taak zet je na evaluatie eenvoudig klaar. Op basis van de scores krijgt de leerling een remediëringsoefening, verdere inoefening of een verrijkingsaanbod. Via het resultatenscherm heeft de leerkracht een overzicht van welke differentiatie elke leerling aangeboden kreeg en hoe die leerling gepresteerd heeft. 

Uitbreiding voor wie meer lestijden Frans geeft 

Passepartout Plus is een set van extra leerwerkboekjes die aansluiten op het basisaanbod. Wie meer dan gemiddeld lestijden Frans geeft, kan hiermee elk Contact verder uitbreiden.  

Passepartout Plus biedt verdere inoefening van de woordenschat en grammatica. Daarnaast voorzien we ook luister- en spreekopdrachtjes en meer creatieve oefeningen. Wie al Frans geeft in de tweede graad, kan zo Passepartout 5 uitbreiden. In de derde graad kan dan hetzelfde met Passepartout 6. 

Digitaal op Kabas

 • Digitale oefeningen op vier niveaus 
 • Digitale oefeningen met spraaktechnologie  
 • Automatisch gedifferentieerde taak na evaluatie
 • Adaptieve leersporen met jouw co-teacher Kai  
 • Instructievideo’s  
 • Lesfiches bewegend leren  
 • Uitgebreid aanbod digitale bestanden  
 • Observatielijsten om spreek- en luistervaardigheden te beoordelen
 • Bordboek 

Op papier

 • Werkboek per 4 thema’s (Contacten) 
 • Mon Mémento: onthoudboekje  
 • En forme: differentiatieboekje voor snelle leerlingen 
 • Passepartout Plus-werkboek per 4 thema’s (Contacten)
 • Set praatplaten  
 • Set woordkaarten 
 • Posters 
 • Handleiding
 • Bijlagen 

Nieuws, acties en inspiratie

Winacties

Voorleesweek

Maak kans op een pakket met voorleesmateriaal Nederlands en Frans voor alle leerjaren.