die Keure Educatief

Max-wiskunde 3 – set van 8 modules

Methode: Max-wiskunde

Max-wiskunde 3 is een uitgave wiskunde voor het 3e jaar, A-finaliteit en is bruikbaar in alle netten. De set bestaat uit 8 modules. Bij de modules is er ook een stevige kaart toegevoegd met de legende van de verschillende pictogrammen.

Max-wiskunde brengt begrippen, concepten, eigenschappen en methodes aan in betekenisvolle contexten. Zo ontdekken de leerlingen de samenhang en wisselwerking tussen wiskunde en de maatschappij waarin ze leven. Daarnaast wordt consequent aandacht geschonken aan probleemoplossend denken. Max-wiskunde sluit volledig aan bij de nieuwe eindtermen.

 

14,00

Bestelnummer: 908500040 ISBN: 9789048641154

1. Handig rekenen
2. Data en onzekerheid
3. 2D en 3D
4. Code Max 1 (transfermodule)
5. Verhoudingen en procenten
6. Referentiematen en grootheden
7. Omtrek, oppervlakte en volume
8. Code Max 2 (transfermodule)