die Keure Educatief

Max-wiskunde 2 – set modules

Methode: Max-wiskunde

Max-wiskunde 2B is een uitgave wiskunde voor het 2e jaar, B-stroom en is bruikbaar in alle netten. De set bestaat uit 17 modules. Bij de modules is er ook een stevige kaart toegevoegd met de legende van de verschillende pictogrammen.

Max-wiskunde brengt begrippen, concepten, eigenschappen en methodes aan in betekenisvolle contexten. Zo ontdekken de leerlingen de samenhang en wisselwerking tussen wiskunde en de maatschappij waarin ze leven. Daarnaast wordt consequent aandacht geschonken aan probleemoplossend denken. Max-wiskunde sluit volledig aan bij de nieuwe eindtermen.

21,30

Bestelnummer: 908500030 ISBN: 9789048640089

1. Rekenen
2. Lengte – Oppervlakte
3. Figuren
4. Vierhoek
5. Driehoek
6. Code Max 1 (transfermodule)
7. Temperatuur
8. Cirkel
9. Veelvouden en delers
10. Breuken
11. Procent
12. Code Max 2 (transfermodule)
13. Schaal
14. Volume
15. Balk
16. Kubus
17. Code Max 3 (transfermodule)