die Keure Educatief

Max-wiskunde 1 – set modules

Methode: Max-wiskunde

Max-wiskunde 1B is een uitgave wiskunde voor het 1e jaar, B-stroom en is bruikbaar in alle netten. De set bestaat uit 19 modules. Bij de modules is er ook een stevige kaart toegevoegd met de legende van de verschillende pictogrammen.

Max-wiskunde brengt begrippen, concepten, eigenschappen en methodes aan in betekenisvolle contexten. Zo ontdekken de leerlingen de samenhang en wisselwerking tussen wiskunde en de maatschappij waarin ze leven. Daarnaast wordt consequent aandacht geschonken aan probleemoplossend denken. Max-wiskunde sluit volledig aan bij de nieuwe eindtermen.

23,50

Bestelnummer: 908500020 ISBN: 9789048636662
 1. Getallen
 2. Rekenen
 3. Grafieken
 4. Gemiddelde en mediaan
 5. Grootheden
 6. Tijd
 7. Code Max 1 (transfermodule)
 8. Lengte
 9. Breuken
 10. Massa
 11. Code Max 2 (transfermodule)
 12. Coördinaten
 13. Lijnen
 14. Hoeken
 15. Inhoud
 16. Oppervlakte
 17. Rechthoek
 18. Vierkant
 19. Code Max 3 (transfermodule)