die Keure Educatief

Isaac-techniek: module Water(s)nood

Methode: Isaac-techniek

De naam van deze module is tweeledig: waternood en watersnood. De eerste term verwijst naar een tekort aan water, de tweede term verwijst naar een teveel aan water (en daarmee ook het verspillen ervan). Beide elementen zijn in veertien hoofdstukken doorheen de module verweven.

Via het Isaac-moment benaderen de leerlingen het thema water vanuit verschillende invalshoeken: vanuit hun voorkennis en vanuit de titels van nieuwsberichten. Net zoals in de andere modules is het Isaac-moment in het werkkatern inzetbaar voor alle onderdelen. De varianten op deze intro mikken op verwondering door enkele interessante feiten over water en leven op een rijtje te zetten.

Het deelkatern Techniek spitst zich toe op het begrip watervoetafdruk, watertransport en de verschillende soorten waterkrachtcentrales.

Voor de Isaac-actie kun je kiezen tussen het organiseren van een evenement dat aanspoort tot het duurzaam omgaan met kledij of het ontwerpen en maken van een eigen waterkrachtcentrale.

6,10

Bestelnummer: 908080286 ISBN: 9789048639793