die Keure Educatief

Isaac-natuurwetenschappen: module Water(s)nood

Methode: Isaac-natuurwetenschappen

De naam van deze module is tweeledig: waternood en watersnood. De eerste term verwijst naar een tekort aan water, de tweede term verwijst naar een teveel aan water (en daarmee ook het verspillen ervan). Beide elementen zijn in veertien hoofdstukken doorheen de module verweven.

Via het Isaac-moment benaderen de leerlingen het thema water vanuit verschillende invalshoeken: vanuit hun voorkennis en vanuit de titels van nieuwsberichten. Net zoals in de andere modules is het Isaac-moment in het werkkatern inzetbaar voor alle onderdelen. De varianten op deze intro mikken op verwondering door enkele interessante feiten over water en leven op een rijtje te zetten.

In het deelkatern Natuur zoomen we in op aggregatie en stofomzettingen, de waterhuishouding van plant en mens, het uitscheidingsstelsel en scheidingstechnieken. Daarnaast voeren de leerlingen ook een biologisch wateronderzoek uit.

Tijdens de Isaac-actie verzamelen en zuiveren de leerlingen zelf water.

6,10

Bestelnummer: 908080266 ISBN: 9789048639632