die Keure Educatief

Isaac-natuurwetenschappen: module Te land, ter zee en in de lucht

Methode: Isaac-natuurwetenschappen

In deze module van Isaac-natuurwetenschappen staan materie, grondstoffen en transport centraal. De rode draad door dit geheel zijn speelgoedballen, met name de knikker, de petanquebal, de pingpongbal en de stuiterbal. Zeer expliciet worden de leerlingen bewustgemaakt van de link tussen duurzaamheid enerzijds en ontginning en transport anderzijds.

Via het Isaac-moment wordt het thema van Te land, ter zee en in de lucht op een speelse manier aangebracht. Net zoals in de andere modules is deze intro in het werkkatern inzetbaar voor alle onderdelen. Vanuit een klasgesprek over speelgoed komen we tot de vier speelgoedballen en hun samenstelling.

In het deelkatern Natuur zoomen we in op wat materie precies is en hoe deeltjes zich gedragen in verschillende omstandigheden. Vanuit het deeltjesmodel passen de leerlingen de begrippen massa en volume toe op de dichtheid van voorwerpen en hun drijfvermogen. Tot slot focussen we op stofomzettingen en het onderscheid tussen zuivere stoffen en mengsels.

6,10

Bestelnummer: 908080267 ISBN: 9789048639649