die Keure Educatief

Isaac-aardrijkskunde 1e graad: module Water(s)nood

Methode: Isaac-aardrijkskunde

De naam van deze module is tweeledig: waternood en watersnood. De eerste term verwijst naar een tekort aan water, de tweede term verwijst naar een teveel aan water (en daarmee ook het verspillen ervan). Beide elementen zijn in veertien hoofdstukken doorheen de module verweven.

Via het Isaac-moment benaderen de leerlingen het thema water vanuit verschillende invalshoeken: vanuit hun voorkennis en vanuit de titels van nieuwsberichten. Net zoals in de andere modules is het ISAAC-moment in het werkkatern inzetbaar voor alle onderdelen. De varianten op deze intro mikken op verwondering door enkele interessante feiten over water en leven op een rijtje te zetten.

In het deelkatern Ruimte komt de waterkringloop aan bod en focussen we op neerslag, vegetatiezones en de manier waarop de mens omgaat met grond- en oppervlaktewater.

Tijdens de Isaac-actie formuleren de leerlingen aanbevelingen voor het lokale waterbeleid na het voeren van een omgevingsonderzoek.

6,10

Bestelnummer: 908080276 ISBN: 9789048639717