die Keure Educatief

Isaac-aardrijkskunde 1e graad: module Te land, ter zee en in de lucht

Methode: Isaac-aardrijkskunde

In deze module van Isaac-aardrijkskunde staan materie, grondstoffen en transport centraal. De rode draad door dit geheel zijn speelgoedballen, met name de knikker, de petanquebal, de pingpongbal en de stuiterbal. Zeer expliciet worden de leerlingen bewustgemaakt van de link tussen duurzaamheid enerzijds en ontginning en transport anderzijds.

Via het Isaac-moment wordt het thema van Te land, ter zee en in de lucht op een speelse manier aangebracht. Net zoals in de andere modules is deze intro in het werkkatern inzetbaar voor alle onderdelen. Vanuit een klasgesprek over speelgoed komen we tot de vier speelgoedballen en hun samenstelling.

In het deelkatern Ruimte richten we ons op grondstoffen en het transporteren ervan. Respectievelijk komen glas, staal, kunststof en rubber aan bod. De toepassingen, oorsprong en samenstelling van deze grondstoffen worden aan de hand van uiteenlopende bronnen uitgebreid besproken. Vervolgens wordt ingegaan op hoe en waar we grondstoffen ontginnen. Bovendien moeten ze ook worden vervoerd. In het verlengde daarvan onderzoeken de leerlingen drie gevolgen van al dat transport in Vlaanderen én in hun onmiddellijke omgeving: fileleed, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ten slotte worden de globale gevolgen van de massale verbranding van fossiele brandstoffen onderzocht.

De Isaac-actie omvat het opstellen en presenteren van een plan voor de herbestemming van een voormalige ontginningssite.

6,10

Bestelnummer: 908080277 ISBN: 9789048639724