die Keure Educatief

Isaac-aardrijkskunde 1e graad: module Smakelijk!

Methode: Isaac-aardrijkskunde

In deze module van Isaac staat voeding centraal, in al haar facetten. Vanuit de discipline Ruimte onderzoeken de leerlingen de afstanden die voedingsmiddelen afleggen om tot bij ons te komen. Duurzaamheid speelt hier een grote en belangrijke rol in. De leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over hun voedselkeuzes: lokaal, globaal, seizoens- en streekgebonden … Bovendien leren ze ook hoe klimaatfactoren én klimaatveranderingen de teelt van gewassen beïnvloeden.

De Isaac-actie richt zich op het visualiseren van de klimaatzones op een globe.

6,10

Bestelnummer: 908080274 ISBN: 9789048639694