die Keure Educatief

Isaac-aardrijkskunde 1e graad: module Planeet vol spanning

Methode: Isaac-aardrijkskunde

In deze module van Isaac-aardrijkskunde staan krachten centraal. Via het Isaac-moment wordt dit thema op een speelse manier aangebracht. Vanuit het kruiswoordraadsel komen de leerlingen tot het woord kracht en kunnen ze meteen gaan experimenteren met de kruiswoordconstructie. Zonder enige voorkennis of gebruik van terminologie geeft het de leerlingen een mogelijkheid om zelf een aantal bevindingen te doen.

Vanuit de discipline Ruimte behandelen de leerlingen vijf grote natuurfenomenen in vier hoofdstukken: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, tornado’s en natuurbranden. Het gaat hier dus om grootschalige natuurkrachten op onze planeet. Het stramien herhaalt zich telkens en we zoomen consequent in op waar het fenomeen zich voordoet, waarom het zich (daar) voordoet en hoe het ontstaat. Bij elk natuurfenomeen hoort een bepaalde aardrijkskundige terminologie. Aan de hand van artikels en beelden krijgen de leerlingen bovendien een idee van hoe krachtig dit natuurgeweld wel kan zijn.

Tijdens de Isaac-actie werken de leerlingen een natuurfenomeen uit op een creatieve, journalistieke of tekstuele manier.

6,10

Bestelnummer: 908080272 ISBN: 9789048639670