die Keure Educatief

Isaac-aardrijkskunde 4 – set modules D

Methode: Isaac-aardrijkskunde

In de eerste module draait alles rond de vraag: hebben we de aarde niet te veel uitgeput? Welke gevolgen zullen we ondervinden van de menselijke uitbuiting van planeet aarde? Thema’s die we daarbij behandelen, zijn waterschaarste, een tekort aan grondstoffen, de migratieproblematiek, hét grote probleem van het broeikaseffect en, meer specifiek, het teveel aan CO2 in de lucht (met als gevolg de klimaatopwarming), en de problematiek van de ontbossing. Daarbovenop moeten we rekening houden met de nog steeds groeiende wereldbevolking en een economie die koste wat kost draaiende moet worden gehouden om ons allemaal van onze basisbehoeften te kunnen blijven voorzien.

De tweede module is een zeer toepassingsgerichte module. Aan de hand van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s of ‘Sustainable Development Goals’) hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties zich geëngageerd om tegen 2030 onze planeet en onze maatschappij op een meer duurzame koers te brengen. De taak van de leerlingen zal er in deze module vooral op gericht zijn om deze SDG’s (aan de hand van concrete voorbeelden) te herkennen en in te zien dat er toch nog een ommekeer mogelijk is. Daarvoor zullen we echter met zijn allen een grote inspanning moeten leveren.

Met Isaac-aardrijkskunde verwerven je leerlingen op een methodische wijze betrouwbare feitelijke kennis. Ze leren op een specifieke manier naar de omgeving kijken en leren er verantwoord mee om te gaan. Zo komen ze in contact met duurzaamheid en ecologie. Op die manier ontwikkelen leerlingen kansen om te groeien in en deel te nemen aan een technologisch-wetenschappelijk gefundeerde maatschappij. Ze leren nadenken over de relatie tussen wetenschappelijke evoluties en visies op mens- en wereldbeeld.

20,20

Beschikbaarheid: Op voorraad

Artikelnummer: 908080410 ISBN: 9789048643127