die Keure Educatief

InterActie 5/6 – module – Vaste stof fysica

Ontdek onze nieuwe methode Isaac-fysica

Het nieuwe leerplan van de derde graad fysica (2014) verwacht dat er minstens 1 module in het 5e en 1 module in het 6e jaar gegeven wordt. Elke module werkt 1 onderzoeksveld uit de fysica verder uit en sluit aan bij actueel wetenschappelijk onderzoek.
Een module neemt minimum 6 lesuren in beslag.

Module vaste stof fysica
Alle materie bestaat uit deeltjes en kan voorkomen in vaste, vloeibare of gasvormige fase. Systemen waarbij de materie in vaste fase voorkomen, noemen we ‘vaste stoffen’.
In zo’n systeem hebben de deeltjes een vaste positie ten opzichte van elkaar en vormen roosterstructuren. In deze module bekijken we roosterstructuren van nabij en zien we hoe die structuur de elektrische eigenschappen van een vaste stof bepaalt.
Daarnaast vormen vaste stoffen ook de basis van de moderne technologie vb. geheugenchips, sensoren,….

InterActie is een methode fysica voor het derde tot het zesde jaar ASO die zich kenmerkt door zijn degelijkheid, coherente leerlijn en verticale samenhang. InterActie staat voor wetenschappelijk doordachte inhoud en een sterke didactische benadering. De vele concrete voorbeelden uit de hedendaagse leefwereld, een duidelijke structuur met afgelijnde definities en eigenschappen zorgen mee voor een gemotiveerd en efficiënt leerproces.

7,80

Bestelnummer: 907073560 ISBN: 9789048620135


  1. Vaste stoffen

  2. Roosterstructuren

  3. Halfgeleiders

  4. De wet van Pouillet

  5. Invloed van de temperatuur op de elektrische weerstand

  6. Het piëzo-elektrisch efffect

  7. Oefeningen