die Keure Educatief

InterActie 5/6 – module – Elementaire deeltjesfysica

Ontdek onze nieuwe methode Isaac-fysica

Het nieuwe leerplan van de derde graad fysica (2014) verwacht dat er minstens 1 module in het 5e en 1 module in het 6e jaar gegeven wordt. Elke module werkt 1 onderzoeksveld uit de fysica verder uit en sluit aan bij actueel wetenschappelijk onderzoek.
Een module neemt minimum 6 lesuren in beslag.

Module elementaire deeltjesfysica
Hoe is de wereld opgebouwd? Hoe is het heelal ontstaan? En wat was er voordat het heelal bestond? Hoe evolueert het? De fysica tracht op een aantal van die vragen een antwoord te geven. Vanuit waarnemingen, experimenten en beschouwingen stellen de fysici een samenhangend geheel op van wetten, verklaringen en theorieën.  In de loop van de 20ste eeuw heeft de fysica op vlak van materia  en de interactie tussen de bouwstenen van deze materie een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In deze module gaan we daar dieper op in.

InterActie is een methode fysica voor het derde tot het zesde jaar ASO die zich kenmerkt door zijn degelijkheid, coherente leerlijn en verticale samenhang. InterActie staat voor wetenschappelijk doordachte inhoud en een sterke didactische benadering. De vele concrete voorbeelden uit de hedendaagse leefwereld, een duidelijke structuur met afgelijnde definities en eigenschappen zorgen mee voor een gemotiveerd en efficiënt leerproces.

 

7,80

Bestelnummer: 907073561 ISBN: 9789048620142


  1. Een beetje geschiedenis

  2. Het standaardmodel met de fundamentele deeltjes

  3. Radioactief verval en fundamentele deeltjes

  4. Verval van elementaire deeltjes

  5. Elementaire deeltjes en het ontstaan van het heelal

  6. Oefeningen