die Keure Educatief

JANUS & ZAP

Schuilt er een neanderthaler in jouw leerlingen?

De neanderthaler: vriend en vijand van de homo sapiens, sterk gespierde en slimme mensensoort, één van de eerste hoofdstukken in de Canon van Vlaanderen EN belangrijk onderwerp in jouw lessen geschiedenis in het secundair onderwijs. Ben jij op zoek naar een manier om boeiend en interactief les te geven over de geschiedenis van de mens? Wil je jouw leerlingen de geschiedenis op een activerende manier laten herbeleven? Wij geven jou graag enkele lesideeën waarmee jij direct aan de slag kan in jouw geschiedenislessen!

Speerwerpen zoals een echte neanderthaler

De typische neanderthalers waren jagers en nomaden. Door het gebruik van een speer konden ze hun prooien vanaf 20 meter afstand doden. Ga met jouw klas op zoek naar de leerling met de meeste neanderthaler-trekken en ga met een alternatieve speer, zoals een vortex, speerwerpen op een grasveld in de buurt. Je ontdekt een replica van een neanderthaler-speer in onze methode geschiedenis Janus! 

Kunst creëren in neanderthalerstijl

Wanneer het ging over de creatie van kunst tijdens de prehistorie werden de neanderthalers vaak buiten beschouwing gelaten en werd vooral gefocust op de homo sapiens. Recent onderzoek van grotschilderingen en artefacten toont echter aan dat de neanderthaler wel degelijk kunstzinnige vaardigheden bezat. Zet in op vakoverschrijdend lesgeven en breng het artistieke leven van de neanderthalers aan op een creatieve manier met onze methode beeld, Zap! Het magazine ‘dieren’ zet in op de creatie van beestige kunstwerken en vertrekt vanuit de historische grottekeningen.

Zoek de verschillen

Recent DNA-onderzoek heeft aangetoond dat wij, moderne mensen, typische neanderthalergenen in ons genoom hebben (Canon van Vlaanderen, 2023). Ondanks het feit dat neanderthalers dus vaak als vijand werden gezien van de homo sapiens, vonden er toch ook positieve ontmoetingen tussen de twee soorten plaats, waardoor er dus sprake was van “gekruiste” kinderen.

Ga op een interactieve manier samen met je leerlingen op zoek naar de gelijkenissen en verschillen tussen de homo sapiens en de neanderthaler op de permanente tentoonstelling ‘Galerij van de mens’ in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Je krijgt er trouwens ook de kans om oog in oog te staan met een gigantisch dier dat zij aan zij leefde met de neanderthaler, niemand minder dan de mammoet van Lier! 

Janus, 100% neanderthaler

In het eerste jaar behandelt Janus, onze geschiedenismethode voor de A-stroom, D- en D&A-finaliteit in hoofdstuk 1 het thema ‘van mensaap tot mens’. Daarin wordt dieper ingegaan op de verschillende soorten historische bronnen, de evolutie van de mens en de menssoorten. De methode zet in op blended learning aan de hand van: digitale oefeningen, het bordboek, evaluatiemateriaal, video’s en nog veel meer.

Vraag jouw beoordelingsexemplaar aan

Heb je interesse in Janus of Zap en wil je de methodes even van dichterbij bekijken? Vraag gratis een beoordelingsexemplaar aan.