Je gebruikt een verouwderde browser. Upgrade je browser voor een betere surfervaring op deze website.

Structuur / opbouw

Belangstellingscentra 

Confetti vertrekt vanuit de belangstellingscentra (BC) of thema's

  Confetti 1 Confetti 2  Confetti 3
Aantal BC's  40* 15 15

* In Confetti 1 is het aanbod anders. Vanzelfsprekend, want voor de jongste peuters en kleuters is het werken met langdurige thema's weinig zinvol.

 

De keuze van de thema’s is gemaakt op basis van volgende factoren:

 • aansluiten bij de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van de kleuters
 • levensnabij en/of fantasierijk zijn
 • aanleiding geven tot veelvuldige ervaringssituaties
 • kansen bieden om ervaringen op te doen in zoveel mogelijk ontwikkelingsaspecten
 • zelfstandigheid en betrokkenheid stimuleren
thema's

Het BC-plan 

Elk BC is uitgewerkt volgens een vaste structuur. Daarbij is het BC-plan het belangrijkste schema.
In dit plan sommen we alle activiteiten op die voorzien zijn binnen een bepaald belangstellingscentrum. Die activiteiten zijn geordend in vier grote ontwikkelingsvelden die op hun beurt nog eens zijn onderverdeeld in rubrieken. Het BC-plan garandeert je dat je binnen het belangstellingscentrum een mooie, verantwoorde spreiding hebt binnen je aanbod van activiteiten. Het geeft je een helder overzicht van welke activiteit je in welk ontwikkelingsveld kunt situeren.

In ieder BC vind je ook een rubriek In de kijker. Daarin belichten we telkens een aspect van de kleuterdidactiek. We geven je wat meer achtergrond en bijkomende tips over een bepaald onderwerp, zoals begripsvorming, de verkleedhoek ...

De activiteiten 

Per BC vind je 16 volledig uitgeschreven activiteiten, gespreid over de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Daarnaast krijg je in ieder BC tientallen alternatieve activiteiten die duidelijk maar minder uitvoerig zijn beschreven.
Deze activiteitenideeën kun je gebruiken als alternatief voor de uitgewerkte activiteiten.

  Confetti 1 Confetti 2 Confetti 3
Uitgewerkte activiteiten 10 16 16
Alternatieve activiteiten   10 à 15 10 à 15

 
Net als bij een belangstellingscentrum zijn de activiteiten ook uitgewerkt volgens een vast stramien.

Evaluatie 

Bij iedere activiteit voorzien we een rubriek ‘Evaluatie’. Die splitsen we op in drie items:

 • De kleuter blikt terug: reikt je enkele vragen die je inspireren om samen met de kleuter in een kort gesprekje terug te blikken op een voorbije activiteit.
 • Ik blik terug: geeft je enkele vragen om de activiteit voor jezelf te evalueren.
 • Ik kijk naar de kleuters: de evaluatie van de kleuter zelf. 

Om een en ander te kunnen noteren, bieden we enkele eenvoudige, open documentjes aan die je naar eigen inzicht kunt invullen. Maar je kunt ook best op basis van de observatielijst van Confetti je observaties kaderen in je eigen, schoolspecifiek kleutervolgsysteem.

Observatielijst

De observatielijst is een belangrijk werkdocument binnen Confetti.  

 • De observatielijst is gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en het ontwikkelingsplan van het katholiek onderwijs.
 • In deze observatielijst worden de ontwikkelingsstappen gekoppeld aan een bepaalde kleutergroep om zo gericht en planmatig te observeren en passend te remediëren.
 • Vanuit de verschillende BC's krijg je meerdere kansen om deze doelen na te streven.
 • Selectie van een aantal belangrijke 1K - 2K - 3K - doelen.
Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief