die Keure Educatief

ALGEMEEN

Waarom blended lesgeven?

Die Keure ontwikkelt blended lesmateriaal. Dat betekent dat onze methodes gedrukte én digitale materialen aanbieden die beide cruciaal zijn om goed les te geven. Maar waarom is het zo belangrijk om te kiezen voor blended lesgeven? Lees snel de vele voordelen.

Blended in het lager onderwijs

Bij die Keure willen we de leerstof op de best mogelijke manier tot bij de leerling brengen. Om dat doel te bereiken, wegen we telkens af welke media voor het beste didactische rendement zorgen. Soms is dat materiaal op papier, soms digitaal. Daarom is het zo belangrijk om ze allebei in te zetten bij elk vak zodat ze elkaar versterken en de leerwinst vergroten. Lees snel de voordelen van beide werelden …

Waarom op papier?

Eigen aan het vak: In het lager onderwijs leren kinderen alle basiskennis en -vaardigheden. Sommige daarvan zijn onlosmakelijk verbonden met schrijven en papier. Denk maar aan aanvankelijk lezen, schrijven en onder andere meetkunde bij wiskunde. Gedrukt materiaal is daarvoor dus het enige correcte leermiddel.

Meer concentratie: Leerlingen worden niet afgeleid door meldingen, apps, sociale media enzovoort.

✅ Aangenamer om te lezen: Onze ogen worden sneller moe van teksten op een beeldscherm, waardoor we ook makkelijker afgeleid zijn. Bij gedrukt materiaal is de focus daarentegen veel groter. Leerlingen nemen echt de tijd om de tekst grondig te lezen. Bovendien trainen ze zo hun concentratie, discipline en geduld.

Differentiatie: Papier biedt andere differentiatiekansen dan digitaal differentiëren. Voor de leerkracht zijn alle stappen die de leerling zet namelijk meteen zichtbaar op papier.

Beter om te onthouden: Uit onderzoek blijkt dat we de boodschap beter onthouden als we die op papier lezen.

Strategischer lezen: Als de leerling iets leest, wil of moet hij of zij daar af en toe iets bij noteren of in aanduiden in de tekst. Dat bevordert het leesbegrip en de strategische vaardigheden. Markeerstiften zijn in dat geval een handig visueel hulpmiddel. Iets aanduiden in een digitale tekst is soms ook mogelijk, maar dat is een pak minder vanzelfsprekend.

Waarom digitaal (op Kabas)?

Motivatie: Digitaal lesmateriaal geeft je tal van mogelijkheden om je leerlingen te motiveren en aan te spreken. Denk maar aan leerrijke minigames voor wiskunde, kleurrijke klikverhalen in karaokestijl, interactieve video’s, miniwebsites, digitale tools zoals Kahoot!, Google Earth, simulaties enzovoort. Tijdens zelfstandig leren en taken op Kabas hou je ze zo geboeid en enthousiast.

Voorbereiden op de wereld van morgen: Doordat je leerlingen ondergedompeld worden in een digitale omgeving ontwikkelen ze hun computervaardigheden. Zo doen ze onmisbare ervaring op voor taken en vakken op school, maar ook voor de gedigitaliseerde wereld van vandaag en morgen.

✅ Uitdaging: De inzet van digitale tools betekent ook steeds nieuwe digitale mogelijkheden en technieken ontdekken. De types oefeningen zijn zo uiteenlopend dat leerlingen blijvend uitgedaagd worden.

Op maat van de leerling: Een groot voordeel van digitaal oefenen op Kabas, zijn de vele differentiatiemogelijkheden op verschillende niveaus. Enerzijds kan differentiatie automatisch gebeuren bij een toets na een taak, maar anderzijds gaat het nog verder dankzij artificiële intelligentie. Co-teacher Kai zorgt via adaptieve technologie dat elke leerling een volledig uniek leer- en oefentraject aflegt op basis van zijn of haar prestaties tijdens het oefenen, en dat over jaren heen!

Corrigeren: Digitaal oefenen biedt ook tijdswinst en dus efficiëntie voor de leerkracht. Oefeningen worden namelijk automatisch gecorrigeerd en het resultaat wordt onmiddellijk berekend. Soms krijgt de leerling al automatisch feedback bij een fout antwoord.

Resultaten: Ook de leerkracht heeft baat bij digitale taken en oefeningen: je kunt alle behaalde resultaten op de voet (en vooral op het scherm) meevolgen. Dankzij overzichtelijke en uitgebreide resultatendashboards op Kabas hou je de voortgang van elke leerling nauwkeurig in de gaten zodat je kan ingrijpen waar nodig.