die Keure Educatief

Sprekend leren

Dit boek gaat over de organisatie en de structuur van groepswerk, over klasschikking, over werksfeer creëren. Het beschrijft met meer dan twintig praktijkvoorbeelden hoe je leerlingen in groepen kunt laten werken. Daarover zijn al eerder boeken geschreven, zeg je? Ja, maar één aspect van groepswerk bleef tot nu toe in alle boeken onderbelicht. Het gaat nochtans om een van de essentiële aspecten van groepswerk. Het gaat om sprekend leren.

In groepswerk kunnen leerlingen tot sprekend leren komen. Samen leren doe je immers via taal. Maar dat lukt enkel als leerlingen basisregels volgen:

  • naar elkaar luisteren;
  • respect tonen voor elkaars mening;
  • kritisch doorvragen;
  • positieve feedback geven;
  • als groep naar een consensus streven.

Het boek is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe je groepswerk beter kan doen renderen in de lagere school.

40,80

Bestelnummer: 601009028 ISBN: 9789048636648