die Keure Educatief

Cecilia 1 – Ritme en melodie

In Cecilia wordt elke oefening over twee pagina’s uitgewerkt:

  • De A-oefeningen zijn ritmische oefeningen en staan op de linkerpagina.
  • De B-oefeningen zijn melodische oefeningen en staan op de rechterpagina.

De ritmische A-oefeningen op de linkerpagina’s vormen altijd de voorbereiding van de melodische B-oefeningen, die ernaast staan.

Cecilia maakt gebruik van de boomwhackers om het geheel te ondersteunen: als ‘tempoteam’ en als begeleiding van de zangoefeningen.
In het ritmische gedeelte is de teleenheid van de maat steeds zichtbaar als een ingekleurd liggend blokje. Zo ziet de leerling met welke boomwhacker hij/zij ‘aan de slag’ moet.
Deze harmonische ondersteuning vormt vanaf het prille begin het harmonische bewustzijn en de tonale feeling.

Naarmate het schooljaar vordert worden de kansen op het samenspel groter. De ritmische en de melodische oefeningen worden vanaf november tweestemmig aangeboden.

Elke leerling kan tijdens het inoefenen van één volledige les tot vier verschillende muzikale rollen spelen. Telkens opnieuw daagt Cecilia de leerling uit om zijn/haar specifieke rol te spelen in het muzikale geheel. De grote afwisseling bevordert niet alleen het speel- en musiceerplezier; het spelend leren wordt een troef bij het zichtlezen.

In het melodisch gedeelte wordt veel aandacht besteed aan het leren intoneren, hiervoor wordt gebruik gemaakt van het handzingen.

Cecilia is een stoere meid die je gidst doorheen de lessen AMV, een all-in methode die vertrekt vanuit het zing- en spelplezier.

13,20

Bestelnummer: 601009304 ISBN: 9789048610754