die Keure Educatief

ALGEMEEN

Nieuwe minimumdoelen

Eindtermen, minimumdoelen, leerplandoelen, wenken, subdoelen, doelen basisgeletterdheid … Ben je soms ook het noorden eens kwijt? Sinds de start van de onderwijshervorming in 2019 is er heel wat gebeurd in de verschillende curricula voor de leerlingen van het secundair onderwijs. We lijsten graag op waar we met die Keure staan voor de 1e graad en de 2e en 3e graad en wat jullie van onze planning en de concrete methodes mogen verwachten.

1e graad

Op 18 maart 2024 publiceerde Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwerpleerplannen, gebaseerd op de nieuwe minimumdoelen voor de 1e graad die van kracht zijn vanaf september 2024. Eveneens werden de minimumdoelen voor de 1e graad gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement. In navolging werden ook de ontwerpleerplannen van het GO! gepubliceerd. Met die nieuwe informatie gaan we als uitgeverij meteen aan de slag.

Wat mag je verwachten van die Keure?
Methodes die in volle ontwikkeling zijn, passen we aan met de nieuwe informatie en zijn volgend schooljaar (september 2024) helemaal up-to-date volgens de nieuwe leerplannen.

Die Keure staat garant voor kwaliteit en daarom willen we geen overhaaste beslissingen nemen. Voor de andere methodes blijven we onze materialen verder ontwikkelen en plannen een herwerkte editie van de uitgaven voor de 1e graad tegen schooljaar 2025-2026.

Voor volgend schooljaar 2024-2025 voorzien we op Polpo documenten met regieaanwijzingen om met de huidige uitgaven te werken binnen het kader van de nieuwe leerplannen. Zo weet je exact waar de gewijzigde accenten zitten.

2e en 3e graad

Eind juni 2023 verschenen de nieuwe minimumdoelen en leerplannen voor de 2e en 3e graad. Dit schooljaar konden jullie aan de slag met de vertrouwde uitgave en de nodige regieaanwijzingen in de 2e graad.

Wat mag je verwachten van die Keure?
In de 2e graad zijn er enkele noodzakelijke aanpassingen. Waar nodig passen we die uitgaven aan zodat je in september 2024 met een geüpdatete versie aan de slag kunt.
De nieuwe methodes voor de 3e graad zijn meteen aangepast aan de nieuwe doelen en daar werken we tegen de zomer van 2024 het 6e jaar af.

Overzicht van de planning

Wat betekent dat concreet per methode?

De nieuwe minimumdoelen betekenen voor elk vak andere aanpassingen, en dat per graad. Ontdek hieronder voor jouw vak/methode de planning en de belangrijkste aanpassingen in de A-stroom, D- en/of D&A-finaliteit of de B-stroom en/of A-finaliteit.

A-stroom, D- en/of D&A-finaliteit

B-stroom en/of A-finaliteit

Vragen? Onze adviseurs staan voor je klaar!

Onze educatief adviseurs helpen je graag bij jouw vragen over onze methodes, hun planning en het materiaal.